Emerytura w Norwegii | „Indywidualne Konto Emerytalne — Egen Pensjonskonto”| localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Wróć

Emerytura w Norwegii | Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nowym „Indywidualnym Koncie Emerytalnym — Egen Pensjonskonto”

Emerytura w Norwegii: „Indywidualne Konto Emerytalne — Egen Pensjonskonto” | localmarket.no EMERYTURA W NORWEGII
Źródło: (Foto: Courtesy of Katenga.no / Norsk Pensjon)
Od 2021 roku dla prawie 1,5 miliona osób pracujących w Norwegii zostanie przypisane „Indywidualne Konto Emerytalne”, na którym w jednym miejscu zostaną gromadzone środki na emeryturę zarówno u obecnego pracodawcy (Innskuddspensjonen ITP/OTP), jak i z poprzednich miejsc pracy (Pensjonskapitalbevis).

Storting przyjął zmiany w ustawie o emeryturach z tytułu zdefiniowanej składki (Obligatorisk Tjenestepensjon OTP) przy zatrudnieniu. Oznacza to przede wszystkim, że na pracodawców nakłada się zwiększone wymagania informacyjne, a pracownicy uzyskają większa kontrole i wpływ na własną emeryturę. Nowelizacja, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. ma na celu uproszczenie i ujednolicenie istniejących już produktów emerytalnych.


Czytaj także: UBEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NORWEGII (BEDRIFTSFORSIKRING): JAKIE POLISY FIRMA MIEĆ MUSI, A JAKIE MIEĆ POWINNA


Prosty i przejrzysty plan emerytalny

Wraz z reformą emerytalną z 2005 r.do każdego pracodawcy należy decyzja, z którego funduszu skorzysta w ramach Firmowego Planu Emerytalnego (Innskuddspensjon) pracowników. „Indywidualne Konto Emerytalne” będzie kontem, na którym będzie gromadzony kapitał emerytalny o zdefiniowanej składce (Innskuddspensjonen ITP/OTP) u obecnych pracodawców oraz świadectwa kapitału emerytalnego (Pensjonskapitalbevis) od poprzednich pracodawców, jeśli o to poprosisz. Zmiany w przepisach oznaczają, że pracownicy będą mogli pobierać w jednym miejscu swoją emeryturę.

Pobierając emeryturę, pracownik nie będzie również musiał opłacać kosztów administracyjnych za kilka świadectw kapitału emerytalnego u różnych dostawców. Przeniesienie emerytury na oddzielne konto emerytalne nastąpi automatycznie, chyba że pracownik sobie to zastrzeże.

Co zmiana w prawie oznacza dla pracowników?

 • Efektywniejsze zarządzanie kapitałem
 • Mniejsze koszty
 • Przejrzysty wgląd na wypracowane zyski
 • Bezproblemowość przy zmianie pracy
 • Co oznaczają zwiększone wymagania dotyczące informacji?
 • Pracodawca ma wyraźną odpowiedzialność i obowiązek informowania pracowników. Informacje mogą być udostępniane drogą elektroniczną.
Pracodawca musi poinformować o :

 • wyborze Firmowego Planu Emerytalnego (w tym ryzyko, oczekiwany zwrot i koszty)
 • prawie pracownika do dokonywania korekt w inwestycjach
 • środkach zmniejszających ryzyko, gdy pracownicy będą zbliżać się do wieku emerytalnego
 • przeniesieniu świadectw kapitału emerytalnego od poprzednich pracodawców, chyba że pracownik sobie to zastrzeże.
 • wpływie przeniesienia na koszty i możliwe wybory inwestycyjne
 • otrzymaniu przez pracownika osobnej informacji o aktualnych i poprzednich świadectwach kapitału emerytalnego od odpowiednich instytucji
 • możliwości wyboru innego dostawcy i przeniesienia swoich certyfikatów emerytalnych
 • możliwości porady na życzenie

Ustawa o emeryturach i warunkach pracy o zdefiniowanej składce jest następująca:

Relokacja i zastrzeżenia

 • Pracownik może wybrać, który podmiot emerytalny ma zarządzać kapitałem emerytalnym, ale co do zasady obecny pracodawca ustanawia dostawce programu emerytalnego.
 • Pracownicy mogą zastrzec sobie prawo do przeniesienia wcześniej wypracowanego kapitału do funduszu emerytalnego, jeśli obecny pracodawca będzie miał swój program emerytalny u innego dostawcy.
 • Pracodawca informuje pracowników o skutkach skorzystania z prawa do zastrzeżenia.
 • Jeżeli pracownicy nie dokonają zmian, wszystkie świadectwa kapitału emerytalnego z programu (-ów) emerytalnego (-ych) o zdefiniowanej składce (-ych) zostaną automatycznie przekazane na konto emerytalne pracownika w programie pracodawcy o zdefiniowanej składce. 
 • Termin naniesionych zmian to 3 miesiące od wejścia w życie zmiany prawa.

Wymagania informacyjne

Pracodawca musi zapewnić pracownikom wystarczające informacje na temat wyborów inwestycyjnych, których mogą dokonać i z czym się one wiążą.

Może wysyłać pracownikom informacje o swoim koncie emerytalnym drogą elektroniczną bez ich zgody. Pracownicy mogą jednak zastrzec się przed komunikacją elektroniczną i określić preferowany kanał komunikacji.

Koszty

Pracodawca pokrywa koszty administracyjne programu emerytalnego, gdy jest on pobierany przez dostawcę emerytury.

Pracownik musi pokryć koszty administracji i zarządzania funduszami emerytalnymi u wybranego przez siebie dostawcy emerytur.

Pracodawca ustala wysokość składki, którą pracownik uzyskał w ramach stosunku pracy z pracodawcą.

Zasada 12 miesięcy się zmienia


W przypadku odejścia pracownika z pracy przed upływem 12 miesięcy i wygaśnięcia członkostwa w umowie emerytalnej z pracodawcą, pracownik wciąż zachowa prawo do kapitału emerytalnego wypracowanego w momencie przejścia na emeryturę. Do tej pory pracodawca miał prawo wycofać zgromadzony kapitał.


Dzięki nowemu programowi każdy uzyska większą swobodę wyboru, gdzie i jak będzie zarządzana jego emerytura. Celem nowego systemu jest obniżenie opłat administracyjnych, które pracownicy płacą obecnie od emerytur z poprzedniego zatrudnienia, co zapewni konsumentom większą emeryturę. Jednocześnie konsumenci będą mieli lepszy przegląd własnych oszczędności emerytalnych, gdy fundusze emerytalne zostaną zgromadzone w jednym miejscu.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące emerytury w Norwegii lub nowego „Indywidualnego Konta Emerytalnego — Egen Pensjonskonto” skontaktuj się z naszymi doradcami droga mailową lub telefonicznie albo umów się na spotkanie w biurze w Oslo. Z pewnością otrzymasz fachowa pomoc!

Telefon: + (47) 23 89 88 63
E-mail: post@sjolystinvestors.com

( © SJØLYST INVESTORS AS, B2 CAPITAL AS)
Emerytura w Norwegii | Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nowym „Indywidualnym Koncie Emerytalnym — Egen Pensjonskonto”
Od 2021 roku dla prawie 1,5 miliona osób pracujących w Norwegii zostanie przypisane „Indywidualne Konto Emerytalne”, na którym w jednym miejscu zostaną gromadzone środki
czytaj więcej
Rozwód w Norwegii | Jak podzielić wspólny majątek i nieruchomość?
Wiele osób uważa, że w przypadku rozwodu obie strony mają prawo do połowy wspólnego majątku i nieruchomości, kiedy ta zostaje wystawiona na sprzedaż. „To błędne
czytaj więcej
Poprzedni artykuł Następny artykuł

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in Office of Business Enterprises in Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2020 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem