Ubezpieczenie firmy w Norwegii | Dlaczego OC to konieczność? | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Wróć

Ubezpieczenie firmy w Norwegii | Dlaczego od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej to konieczność?

Ubezpieczenie firmy w Norwegii | localmarket.no FIRMA W NORWEGII
Źródło: (Foto: Lise Bjelland/Hydro)

Zgodnie z norweskim prawem każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody – bez określonego limitu finansowego. To sprawia, że ubezpieczenie od odpowiedzialności przedsiębiorstw staje się niezbędną formą ochrony dla spółek AS, DA, osób samozatrudnionych (firmy jednoosobowej - ENK), jak i freelancerów.


​Najbardziej powszechne ubezpieczenie firmy od odpowiedzialności cywilnej OC- BEDRIFTSANSVARSFORSIKRING lub zawodowej, zwane także ubezpieczeniem PROFESJONSANSVARFORSIKRING, umożliwia ponoszenie odpowiedzialności za błąd, usterkę, niedopatrzenie lub jakiekolwiek uszkodzenie osoby, lub dóbr na ubezpieczyciela. Dzięki tej ochronie możesz pokryć odszkodowanie za obrażenia ciała, szkody materialne i niematerialne wyrządzone dowolnej osobie fizycznej lub prawnej czy nawet środowisku naturalnemu. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej opiera się w szczególności na działalności prowadzonej przez firmę i jej pracownikach oraz dostarczanych przez nią usługach i produktach PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Jakie ryzyko wiąże się z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej?​


Polisa OC zapewnia również pasywną ochronę prawną, ponieważ nie tylko chroni przed kosztami wszelkich roszczeń odszkodowawczych, ale także sprawdza, czy są one uzasadnione, a w przypadku jakichkolwiek kosztów prawnych daje całkowitą ochronę. Uwzględnia szkody wobec osób trzecich, takie jak urazy, szkody dla zdrowia, reakcje alergiczne, a nawet śmierć, koszty zadośćuczynienia (utrata zarobków), a także koszty przywrócenia zdrowia (lekarz, wizyta w szpitalu lub rehabilitacja) lub koszty w postaci odszkodowania w przypadku niezdolności do pracy (renty chorobowej). Przedsiębiorca ponosi również odpowiedzialność, za szkody materialne w wyniku działań lub zaniechań pracowników firmy, które będą miały wpływ na majątek osób trzecich lub zostaną uszkodzone w wyznaczonym lokalu. W takich przypadkach firma jest odpowiedzialna za koszty odszkodowania i wypłacane roszczenia, które chronią możliwe szkody w majątku właściciela.


Czytaj także: UBEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NORWEGII (BEDRIFTSFORSIKRING): JAKIE POLISY FIRMA MIEĆ MUSI, A JAKIE MIEĆ POWINNA


Jeśli szkoda osobista lub szkoda majątkowa objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej firmy powoduje szkodę finansową, jest to oszustwo finansowe. W przeciwieństwie do rzeczywistych strat finansowych oszustwa finansowe są również objęte specjalnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu/szkody w zakresie odpowiedzialności za środowisko mogą wynikać na przykład ze składowania i wycieku substancji niebezpiecznych na terenie majątku prywatnego lub publicznego, części wód lub gruntów. Jeżeli takie substancje i chemikalia przedostają się na przykład do wód podziemnych, trzeba będzie podjąć kosztowne środki, aby to naprawić. Co do zasady koszty tego związane są również z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej firmy.

Dlaczego potrzebujesz ubezpieczenia od odpowiedzialności biznesu?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności przedsiębiorstw jest niezbędne dla firm ze wszystkich branż, formy, czy też wielkości: od prac biurowych, handlowych, rzemieślniczych, budowlanych, opiekę zdrowotną, IT & media, uroda i odnowę biologiczną lub inny obszarach i zakres działalności – trudno będzie znaleźć firmę wolną od ryzyka odpowiedzialności. Forma działalności również nie ma znaczenia. Nawet jeśli nie ma potrzeby osobistej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, roszczenia odszkodowawcze, losowe zdarzenia mogą zagrozić dobrobytowi finansowemu firmy. W szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zostać poważnie dotknięte finansowo w przypadku roszczenia.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek i freelancerzy:

Ubezpieczenie przedsiębiorstw nie tylko chroni duże i małe przedsiębiorstwa przed wspomnianym już ryzykiem, ale przede wszystkim freelancerów i inne osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Podobnie jak w firmach, szczególny obszar działalności osób samozatrudnionych lub freelancerów początkowo nie odgrywa roli. W kontekście działalności zawodowej przedsiębiorca prowadzący działalność na własny rachunek lub przedsiębiorca niezależny, a także w firmie, może ponieść kosztowne szkody osobowe oraz konsekwencje za szkody majątkowe. Ubezpieczenie od odpowiedzialności przedsiębiorstw jest zatem również dostępne dla freelancerów i osób prowadzących działalność na własny rachunek - Enkeltmannsforetrak.


Czytaj także: CYBERBEZPIECZEŃSTWO: ZAKŁÓCENIA W BIZNESIE I INCYDENTY CYBERNETYCZNE NAJPOWAŻNIEJSZYM RYZYKIEM DLA WIĘKSZOŚCI FIRM


Gdzie chroni ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej firmy?

Ubezpieczenie nie jest związane z jednym miejscem. Począwszy od lokalu firmy lub innych wykorzystywanych pomieszczeniach, w przestrzeni publicznej, czy też u klienta na jego adresie. Przeważnie ubezpieczenie ma zastosowanie w całej Skandynawii lub nawet innych krajach EOG. Jednak są też firmy ubezpieczeniowe, które dają gwarancję ochrony działalności w krajach spoza UE. Te indywidualne cechy uzależnione są najczęściej od branży i rodzaju działalności.

Jak dzieli się ubezpieczenie OC?

Istnieją trzy główne grupy polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej dla firm: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej BEDRIFTSANSVARFORSIKRING, odpowiedzialności zawodowej PROFESJONSANSVARSFORSIKRING majątkowej lub produktu PRODUKTANSVARSFORSIKRING. Celem tych ubezpieczeń jest pokrycie ryzyka odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. W zależności od twojej działalności należy zdecydować, którego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej potrzebujesz. Jak już wspomniano, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody majątkowe, materialne, środowiskowe i oszustwa. Ponadto cała firma i jej pracownicy są chronieni przez ubezpieczenie przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej. W związku z tym OC firmy jest zalecane dla każdego przedsiębiorcy, który ma bezpośredni kontaktem z klientem, posiada własny lokal, jak też zatrudnia pracowników.

Odpowiedzialność zawodowa

W przypadku niektórych zawodów posiadanie polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej BEDRIFTSANSVARSFORSIKRING lub zawodowej PROFESJONSANSVARFORSIKRING jest obowiązkowe i dotyczy ono na przykład rzemieślników budowlanych, księgowych zawodów medycznych, prawników... Przedsiębiorcy prowadzący działalność na własny rachunek, zgodnie z ich działalnością są również zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia i wskazania jego odniesienia w swoich umowach i ofertach przetargowych. W przypadku ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej często mówi się o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej z tytułu zintegrowanych szkód majątkowych FORMUEANSVARFORSIKRING lub IKT-ANSVARSFORSIKRING dla firm branży informatycznej. Jest on często wybierany gdy istnieje obowiązek ubezpieczania strat finansowych i często służy jako dodatkowy element ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej firmy.


Czytaj także: ROZWÓJ BIZNESU W NORWEGII, A ZMIENIAJĄCE SIĘ POTRZEBY UBEZPIECZENIOWE


Umowa o odpowiedzialności cywilnej lub zawodowej jest niezbędna do spokojnego wykonywania działalności, ochrony finansowej firmy i zapewnienia jej stabilności nawet w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń. Dobre ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej gwarantuje szybkie i profesjonalne rozwiązywanie wszelkich sporów z klientami, dostawcami lub innymi podmiotami, przy jednoczesnym dobrym zachowaniu jakości relacji biznesowych. Koszt takiego ubezpieczenia różni się w zależności od wielkości firmy jej obrotów, branży, lokalizacji i dokładnej specyfikacji wykonywanego zawodu lub usługi. Aby uzyskać więcej informacji i konkretną wycenę takiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej BEDRIFTSANSVARSFORSIKRINGlub odpowiedzialności zawodowej PROFESJONSANSVARFORSIKRING w Norwegii, wyślij formularz przez naszą stronę.

(NORDIC CAPITAL AS/BUSINESS LINK)

Emerytura w Norwegii | Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nowym „Indywidualnym Koncie Emerytalnym — Egen Pensjonskonto”
Od 2021 roku dla prawie 1,5 miliona osób pracujących w Norwegii zostanie przypisane „Indywidualne Konto Emerytalne”, na którym w jednym miejscu zostaną gromadzone środki
czytaj więcej
Rozwód w Norwegii | Jak podzielić wspólny majątek i nieruchomość?
Wiele osób uważa, że w przypadku rozwodu obie strony mają prawo do połowy wspólnego majątku i nieruchomości, kiedy ta zostaje wystawiona na sprzedaż. „To błędne
czytaj więcej
Poprzedni artykuł Następny artykuł

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in The Office of Business Enterprises in The Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2021 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem