Regulamin | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych

1. Wprowadzenie

Poniżej znajduje się podsumowanie kluczowych zasad niniejszych warunków użytkowania ze strony LOCALMARKET.no. Korzystanie ze strony podlega wszystkimi warunkom określonym poniżej — jeśli nie zgadzasz się z warunkami, zaprzestań użytkować witrynę natychmiast. Witryna przeznaczona jest wyłącznie do użytku osobistego i nie może być wykorzystywana w celach handlowych. Z wyjątkiem niektórych produktów, witryna przeznaczona jest wyłącznie dla klientów mieszkających na terenie Królestwa Norwegii. Z wyjątkiem niektórych produktów np. jak ubezpieczenie auta dla młodych kierowców, witryna może być używana tylko przez osoby powyżej 18 lat. Nasza usługa przygotowania ofert jest bezpłatna. W wielu przypadkach zakupu produktu lub usługi za naszym pośrednictwem otrzymujemy prowizję od dostawcy. Są jednak też produkty, które zamówione za pośrednictwem naszej witryny będą podlegać dodatkowej opłacie lub opłatom.

Cała odpowiedzialność za przygotowanie ofert bierze na siebie użytkownik, dlatego ważne jest, aby informacje podane podczas korzystania witryny LocalMarket.no były dokładne i kompletne. Jeśli zamowisz prodtukt lub uslugę za pośrednictwem naszej witryny, bedziesz podlegał warunka korzystania z usługi i polityki prywatności dostawcy (która różni się od naszych) dlatego przeczytaj dokładnie te informacje. W każdej chwili i bez uprzedzenia możemy zmienić niniejsze warunki, zmieniając niniejszą stronę, dlatego należy sprawdzać warunki użytkowania za każdym razem, gdy tylko korzystasz z witryny.

2. Kim jesteśmy?

LOCALMARKET.no jest wyznaczonym przedstawicielem © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) i BUSINESS LINK NORWAY (819464332) zarejestrowanym w Norwegii w Rejestrze w rejestrze przedsiębiorstw Brønnøysundregistrene z zastrzeżeniem ograniczonej regulacji (Urzędu Nadzoru Finansowego). Adres siedziby głównej: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo - Skøyen. Adres: Postboks 358, 0213 Oslo, Norwegia. Adres e-mail: post@localmarket.no. Numer telefonu: +47 238 988 63 © Copyright the LOCAMARKET.no 2020, Wszelkie prawa zastrzeżone, LOCALMARKET.no jest znakiem handlowym i znakiem usługowym LCOALMARKET GROUP AS (Inc.) (Strona działa w Królestwie Norwegii).

3. Warunki użytkowania

"Produkt" oznacza dostęp do dowolnego produktu lub usługi zewnętrznej wyświetlanej w naszej witrynie;| Dostęp do witryny i korzystanie z niej, automatycznie podlega, akceptacji niniejszych warunków użytkowania oraz polityki prywatności. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na związanie się z nią działania zgodne z niniejszymi warunkami użytkowania i polityki prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania od czasu do czasu bez uprzedzenia, zmieniając informacje na stronie. Zmienione warunki użytkowania będą obowiązywać od daty ich opublikowania na stronie. Ponieważ niniejsze warunki użytkowania mogą być zmieniane okresowo, należy je zatem sprawdzać za każdym razem podczas odwiedzania.

4. Jak się z nami skontaktować

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszych warunków użytkowania, możesz skontaktować się z nami: Drogą pocztową: LOCALMARKET GROUP AS (Inc.), Postboks 358, 0213 Oslo. Telefonicznie: + 47 23 89 88 63 oraz pocztą elektroniczną: post@localmarket.no Jeśli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej witryny lub naszej usługi i chciałbyś złożyć skargę, zapoznaj się z treścią poniżej: Rozmowy z telefoniczne naszymi klientami mogą być monitorowane i / lub rejestrowane i kierowane są do naszego działu obsługi klienta. To ma pomóc nam wyszkolić naszych pracowników i usprawnić obsługę. Nagranie zostanie wykorzystane tylko pod odpowiednim nadzorem. Nasza linia pomocy dla obsługi klienta dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9: 00-17: 30.

5. Nasze usługi

Zapewniamy niezależną usługę online, która pozwala przygotować nam usługi i produkty min. ubezpieczenia, produkty finansowe, usługi księgowe, prawne i inne produkty lub usług i świadczone przez osoby trzecie. Nasza usługa jest bezpłatna dla Ciebie. Otrzymujemy prowizję od usługodawców w przypadku korzystania z naszej usługi w celu zakupu produktów. Nasz zespół obsługi klienta jest dostępny do obsługi wszelkich zapytań offline.

6. Dozwolone użytkowanie

Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Mogą do niej uzyskać dostęp i używać tylko osoby prywatne lub firmy w celu wyszukiwania produktu bezpośrednio dla tej osoby lub firmy. Dostęp do produktów i usług w calach komercyjnych jest ściśle zabroniony.

7. Surowo zabronione

W jakikolwiek sposób niezgodny z prawem oszukańczy lub handlowy; nie wolno, znieważać, nękać, zniesławiać, zastraszać lub nękać inną osobę, lub w sposób naruszający prywatność innej osoby, lub jest obsceniczny, obraźliwy, nienawistny, nieprzyzwoity, nieodpowiedni, niedopuszczalny, dyskryminujący lub szkodliwy. Tworzyć, sprawdzać, potwierdzać, aktualizować, modyfikować lub zmieniać rejestry innej osoby. Zabronione jest też zakłócanie, działania naszych systemów komunikacyjnych i systemów technicznych, z dowolnym zautomatyzowanym oprogramowaniem, czy internetowym robakiem wydobywającym dane osobowe. Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że jakikolwiek produkt lub świadczona przez nas usługi jest dostępna, lub w inny sposób odpowiednia dla użytku poza terytorium Królestwa Norwegii. Jeśli zdecydujesz się już korzystać ze strony poza terytorium Norwegii, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych prawa norweskiego.

8. Własność intelektualna

Znaki towarowe, prawa autorskie, prawa do baz danych i inne prawa własności intelektualnej w strony oraz informacje, treści, materiały lub dane wyświetlane na stronie należą do nas, lub naszych licencjobiorców, a wszystkie te prawa są zastrzeżone. Nic ze strony nie może być wykorzystywane do żadnych celów handlowych i komercyjnych. Publikowanie, rozprowadzane i ponownie wykorzystywane lub powielane bez naszej uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Kopia musi zachować wszelkie prawa autorskie lub inne zawiadomienia o własności intelektualnej zawarte w oryginalnym materiale. Zdjęcia wyświetlane na stronie są chronione prawami autorskimi i nie mogą być reprodukowane lub wykorzystywane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela, lub właścicieli. Żadne logo, znaki towarowe lub znaki usług wyświetlane na stronie nie mogą być drukowane, lub pobierane, z wyjątkiem ich części, w jakiej są one tworzone.

Wszelkie prawa treści wysłane do serwisu LOCALMARKET.no należą do nas. Użytkownik zachowuje wszelkie prawo do treści przesyłanych za pomocą strony, jednocześnie udziela nam wieczystej, nieodwołalne, bezpłatnej oraz nieograniczonej licencji na korzystanie w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu.

9. Płatności

a. Zamawiając usługę zgadzasz się uiścić wszelkie opłaty i / lub inne opłaty poniesione przez Ciebie zgodnie z wszelkimi postanowieniami płatności określonymi w warunkach umowy z zewnętrzną firmą.

b. Płatność za produkt zostanie dokonana na odpowiedniej stronie trzeciej podczas zawarcia umowy.

c. Możemy pobierać opłaty manipulacyjne, które my lub inna osoba trzecia może ponieść w związku z Twoim zgłoszeniem. Jednak zawsze zawiadomimy Cię o takich opłatach, zanim bedziesz musiał je ponieść.

10. Bezpieczeństwo

Gwarantujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa w Internecie, którym możesz zaufać bodąc online. Wprowadzając dane, pojawi się mała kłódka lub klucz, co oznacza, że ​​jesteś bezpiecznie połączony z nami. Możesz być pewien, że przekazane nam informacje są zaszyfrowane i nikt nie może ich odczytać. Poniższe elementy są ważne i należy je uważnie przeczytać, ponieważ wyłączają lub ograniczają naszą odpowiedzialność wobec Ciebie i szczegółowo przedstawiają Twoje obowiązki.

11. Twoje obowiązki

Korzystajc z naszej uslugi zgadzasz się, że ponosisz wobec nas odpowiedzialność za wszelkie szkody, straty, roszczenia lub koszy (w tym uzasadnione opłaty prawne), które bedziesz musial ponieść w związku z Twoim zachowaniem na stronie lub po za nią.

12. Twoje dane osobowe

Nasza usługa umożliwia wyszukiwanie i zamówienie różnych rodzajów produktów i usług od różnych dostawców. Musisz odpowiedzieć na wiele pytań we wnioskach, aby otrzymać wycenę lub ofertę dla dowolnego produktu, lub usługi. Ważne, aby wszelkie informacje zawarte we wniosku były dokładne. Dostarczenie wszystkich informacji jest niezbędne, aby dostarczyć Ci odpowiedni produkt lub usługę, którą jesteś zainteresowany. Bardzo ważne jest, abyś odpowiedział na wszystkie pytania w sposób prawdziwy, kompletny i dokładny oraz ujawnił wszystkie istotne fakty. Nieprzestrzeganie tego może spowodować unieważnienie zakupionego produktu lub usługi i ponieść wszelkie koszty osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy je ujawnić swojemu oferentowi przed złożeniem wniosku. Twoim obowiązkiem jest zidentyfikowanie i poprawienie błędów w informacjach, treściach, materiałach przed zakupem produktu lub usługi. Nieprzestrzeganie tego może spowodować unieważnienie.

Musisz uzyskać zgodę od innej osoby, aby dostarczyć za nią wymagane informacje. Wysyłając szczegółowe informacje innych osób, potwierdzasz, że masz ich zgodę na to i zrozumieli, jak będą wykorzystywane ich dane. Musisz upewnić się tez, że zawartość użytkownika jest zgodna z wytycznymi określonymi w części 2 niniejszych warunków użytkowania. Musisz podjąć wszelkie uzasadnione środki ostrożności (w tym za pomocą odpowiedniego oprogramowania do sprawdzania wirusów) w celu zapewnienia, że wszelkie informacje, zawartość, materiały lub dane dostarczone (w tym treść użytkownika) są wolne od wirusów i innych materiałów, które mogą mieć szkodliwy wpływ na jakąkolwiek część strony lub strony osób trzecich, lub jakąkolwiek inną technologię.

13. Produkty i uslugi

Produkty i uslugi oferowane przez w naszej witrynie nie są dostarczane przez nas, ale przez osoby trzecie, nad którymi nie mamy kontroli. Powinieneś zawsze sprawdzić przydatność, adekwatność i wykorzystanie produktu lub uslugi, która Cię interesuje. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że chcesz otrzymać produkt przed ubieganiem się o niego. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przydatności, adekwatności lub wykorzystania jakiegokolwiek produktu lub uslugi, o którym mowa na naszej strobie, sugerujemy zasięgnięcie niezależnej porady profesjonalnej przed jej uzyskaniem. Strony dostarcza informacje na temat szerokiej gamy produktów i usług, ale mogą istnieć tez inne produkty lub usługi dostępne na rynku, które nie są wyświetlane obecnie w witrynie, a które mogą być bardziej odpowiednie lub odpowiednie dla Ciebie niż te przedstawione.

14. Strona internetowa i usługi osób trzecich

Korzystanie i uzyskanie produktu lub usługi podlega warunkom dostawcy (które różnią się od naszych). Zatem bardzo ważne jest, zanim podpiszesz umowę, aby zapoznać się z przedstawionymi przez dostawcę warunkami umowy i wszystkimi szczegółami produktu lub usługi. Nie mamy kontroli nad wszelkimi linki do witryn dostawców zewnętrznych, które są ich własnością. Nie popieramy, nie rekomendujemy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za takie osoby trzecie, ich produkty lub usługi, ich strony internetowe, informacje lub opinie i porady udzielane przez takie osoby trzecie (na ich stronach internetowych lub w inny sposób).

15. Nasze obowiązki i nasza odpowiedzialność wobec Ciebie

Staramy się zapewnić, aby informacje na naszej stronie(z wyjątkiem, jeśli jest to konieczne) byly dokładna. Staramy się również korygować wszelkie błędy lub pominięcia tak szybko, jak to możliwe po otrzymaniu powiadomienia. Nie jesteśmy jednak w stanie zagwarantować, że materiał na stronie jest dokładny i wolny od błędów lub pominięć w danej chwili. Zastrzegamy sobie prawo do dodawania, modyfikowania, usuwania, edytowanialub modyfikowania jakichkolwiek informacji, treści, materiałów lub danych wyświetlanych na stronie w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Nic na strobie nie jest promowane, ani wyroznione. Informacje na witrynie są jedynie udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być przez Ciebie udostępniane, jako produkt, który polecasz jako odpowiedni do zaspokojenia swoich potrzeb. Niektóre z naszych kanałów umożliwiają dostęp do stron internetowych osób trzecich, które zawierają recenzje dotyczące produktów i usług. Czasami można też uzyskać dostęp do opinii użytkowników bezpośrednio na stronach. Opinie wyrażone w takich opiniach nie odzwierciedlają naszych poglądów ani poglądów naszych stowarzyszonych firm.

16. Dostępność witryny

Naszym celem jest zapewnienie nieprzerwanego dostępu do witryny, ale nie gwarantujemy tego. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, ograniczenia lub zakończenia dostępu do witryny w dowolnym momencie.

17. Wyłączenie z naszej odpowiedzialności

Nie ponosimy odpowiedzialności za śmierć lub szkody osobiste spowodowane zaniedbaniem, lub oszustwem osób trzecich. Jeśli jakiekolwiek informacje, zawartość, materiały lub dane dostarczone przez Ciebie nie są poprawne, kompletne i dokładne, lub są mylące, lub jeśli nie ujawnisz wszystkich istotnych faktów, lub w przypadku, gdy którykolwiek produkt lub usługa, o którą ubiegasz się, nie spełnia Twoich wymagań lub nie jest dla Ciebie odpowiednia; za wszelkie działania, zaniechania, błędy lub niewywiązywanie się z zobowiązań osób trzecich w związku z tym produktem, lub usługą nie ponosimy odpowiedzialności. Nie gwarantujemy, że witryna jest wolne od wirusów lub innych materiałów, które mogą mieć szkodliwy wpływ na jakąkolwiek technologię.

18. Skargi

a.Staramy się zapewnić Państwu doskonałą obsługę przez cały czas. Jeśli jesteś niezadowolony z naszej usługi z jakiegokolwiek powodu, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta E-mail: post@localmarket.no

b. Będziemy dążyć do przesłania Państwu oficjalnego potwierdzenia skargi w ciągu 48 godzin i jak najszybszego rozwiązania sprawy. Po tym, jak będziemy mieli okazję zbadać Twoje obawy, wydamy ostateczną odpowiedź. Jeśli nie będziesz zadowolony z naszej odpowiedzi, w zależności od charakteru skargi możesz mieć prawo do skierowania sprawy do:

Rady Praw Konsumentow – Forbrukerrådet. Postadresse: Postboks 463 Sentrum 0105 Oslo Telefon + 47 23 400 500. Strona internetowa https://www.forbrukerradet.no. Jeśli chcesz wawrzeć formalny spór o nasze usługi online, możesz także skorzystać z internetowego portalu rozstrzygania sporów dotyczących rozstrzygania sporów w Komisji Europejskiej: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Jeśli jesteś niezadowolony z jakiegokolwiek produktu lub usługi, które otrzymałeś od strony trzeciej lub masz jakąkolwiek skargę dotyczącą strony trzeciej, powinieneś skierować skargę bezpośredniodo niej. Jeśli potrzebujesz ich danych kontaktowych, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, który chętnie Ci pomoże.

19. Postanowienia prawne

Jeśli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków użytkownika uznane zostaną za niezgodne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienia te zostaną usunięte z niniejszych warunkami użytkowania i nie będzie to miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień niniejszych warunków użytkowania. Niniejsze warunki używania, a także nasza Polityka Prywatności i Polityki Cookie, stanowi całość umowy między użytkownikiem a użytkownikiem związanym z Twoim dostępem do witryny i korzystanie ze strony (w tym wszelkie wcześniejsze warunki korzystania z witryny). Niniejsze Warunki użytkowania oraz dostęp do witryny i korzystanie ze strony są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem norweskim. Każdy z użytkowników podlega wyłącznej jurysdykcji sądów Królestwa Norwegii w związku z niniejszymi warunkami użytkowania oraz dostępem do witryny i użytkowaniem jej (w tym wszelkimi roszczeniami lub sporami).

20. Produkty ubezpieczeniowe

W ramach świadczenia usługi dotyczących produktów ubezpieczeniowych podjęliśmy pewne założenia dotyczące państwa, opierając się na odpowiedziach najczęściej podawanych przez naszych użytkowników. Użyliśmy tych informacji do wstępnych pytań w formularzach. Jeśli którakolwiek z tych informacji jest nieprawidłowa, prosimy o powiadomienie nas o tym.

21. Produkty finansowe

Zgodnie z kryteriami i podanymi przez Ciebie danymi sprawdzimy Twoje szanse na uzyskanie konkretnego produktu, takiego jak karta kredytowa czy pożyczka hipoteczna czy kredyt konsumencki. Inteligentne formularze zostały utworzone we współpracy z zaufanymi firmami zewnętrznymi (bankami i instytucjami finansowymi w celu uzyskania pełnej oferty produktow oraz warunków związanych z oferowanymi przez nich usług). Wysylając swoje dane, wyrażasz zgodę na przekazywanie tych informacji do dostawców usług bankowych i biur oceny wiarygodnosci kredytowych takich jak Experian czy Bisnode. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie działania, zaniechania, błędy lub niewykonanie zobowiązań dostawcy stron trzecich.

Dostawca produktu lub usługi, którą chcesz nabyć, powinien dostarczyć Ci wszystkich wymaganych informacje dotyczących produktu lub usługi podczas dokonywania transakcji. Obejmie to informacje o opłatach i wydatkach związanych z produktem lub usługą oraz możliwym wpływem za Twój zakup, lub inwestycje w czasie. Powinieneś się skontaktować się ze stroną trzecia bezpośrednio, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji. Informacje zawarte na stronie są dostępne tylko w celach ogólnych i nie dostarczają nic więcej, aby dostosować produkt lub usługę do Twoich potrzeb. Jeśli masz wątpliwości co do przydatności, adekwatności jakiegokolwiek produktu lub usługi, zalecamy skorzystanie z niezależnej porady finansowej przed zakupem dowolnego produktu lub usługi. Kupując produkt inwestycyjny lub funduszy będziesz zobligowany zapłacić prowizję na podstawie transakcji, które podejmiesz z nimi lub pośrednio.

22. Zakazane

Użytkownikowi nie wolno: Zbierać adresów e-mail lub innych informacji kontaktowych w celu wysyłania niezamówionych, lub innych niechcianych wiadomości. Promować lub zachęcać do nielegalnej działalności. Robić wszystko, co jest niezgodne z prawem, szkodliwe, nieuczciwe, groźne, oszczercze, zawstydzające, nerwowe, naruszające, obraźliwe, zastraszające, nękające, zniesławiające, nękające, pogańskie, obsceniczne, nieprzyzwoite, niewłaściwe, nienawistne, dyskryminujące na tle rasowym lub etnicznym, seksualnie lub w inny sposób nie do zaakceptowania w celu wyrządzenia szkody dla osób trzecich. Robić cokolwiek, co narusza prawa innych (np. prawo do prywatności); Podszywać się pod inną osobę lub fałszować swoje dane osobowe.

a.Przesyłać, publikować, udostępniać, udostępniać, przechowywać lub w inny sposób udostępniać publicznie jakichkolwiek informacje osobiste innych osób, w tym nazwisk, adresów, numerów telefonów i adresów e-mail; b.Przesyłać, publikować, udostępniać, rozpowszechniać, modyfikować, reprodukować, udostępniać, przechowywać lub udostępniać publicznie żadnych informacji, materiałów, danych lub treści naruszających patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie lub inne prawa własności intelektualnej innej osoby; c.Wysyłać niepożądane lub niedozwolone materiały reklamowe, materiały promocyjne, "śmieciowe", "spam", "łańcuszki" lub inną formę takich działań; zamieszczać linki do alternatywnych grup społeczności lub forów, internetowych za wyjątkiem naszej uprzedniej pisemnej zgody. d. Zastrzegamy sobie prawo, ale nie mamy obowiązku sprawdzania lub monitorowania użytkownika. Nie ponosimy odpowiedzialności działania użytkownika.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania, edytowania, odmowy publikowania, modyfikowania dowolnej zawartości danych według własnego uznania z jakiegokolwiek powodu, w tym informacji nadesłanych przez użytkownika, która według naszej własnej opinii narusza te warunki użytkowania. Jeśli uważasz, że jakiś punkt narusza powyższe warunki użytkowania lub standardy użytkownika, napisz do nas na adres post@localmarket.no LOCALMARKET.no należy i zarządzany jest przez spółki takie jak; LOCALMARKET GROUP AS (Inc.) i BUSINESS LINK NORWAY z siedzibą w Oslo, mieszczące się przy Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorstw Brønnøysundregistrene o numerze organizacyjnym: 925383082 , telefon:+47 23898863, e-mail post@localmarket.no. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków użytkowania w dowolnym momencie, a wszelkie zmiany zostaną opublikowane niezwłocznie. ###Ostatnia aktualizacja Lipiec 2020 r.###

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem