Polityka Prywatności | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Oferty dla firm

1. localmarket.no - Polityka Prywatności Zgodna z GDPR

Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę prywatności. Nie możesz korzystać z naszej witryny i / lub naszych Usług, jeśli nie akceptujesz niniejszej Polityki prywatności i / lub Warunków korzystania z witryny.

2. Streszczenie

Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych warunków niniejszej Polityki prywatności. Niniejsze podsumowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi części Polityki prywatności.

Zobowiązujemy się chronić dane osobowe użytkowników podczas ich korzystania z naszych Witryn. Chcemy, abyś był/-a pewien/pewna, że Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia:
• Jak zbieramy twoje dane osobowe;
• Jakie dane osobowe zbieramy;
• W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
• Komu udostępniamy dane osobowe;
• Prawa wyboru, które Ci przysługują, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe.

Korzystanie z naszych Witryn podlega warunkom niniejszej Polityki prywatności i Warunkom korzystania z naszych Witryn. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, natychmiast zaprzestań korzystania z Witryn.
Możemy gromadzić dane osobowe użytkownika podczas korzystania z naszych Usług. Możemy również zbierać informacje o sposobie jego/jej korzystania z naszych Witryn.
Sposoby, jak możemy wykorzystywać dane osobowe, są opisane w punkcie 4 poniżej. Zawierają:
• umożliwienie dostępu do naszych Usług i korzystania z nich;
• personalizowanie i ulepszanie wybranych aspektów naszych Usług;
• badania (np. Analiza trendów rynkowych i demografii klientów); i
• komunikowanie się z Tobą dostępnych dla Ciebie ofertach i naszych Usługach.

W niektórych celach określonych w sekcji 5 poniżej możemy udostępniać dane osobowe członkom naszej grupy, naszym partnerom, dostawcom usług oraz organom regulacyjnym lub rządowym. W celu uzyskania informacji lub skorzystania z dowolnych praw określonych w niniejszej Polityce prywatności, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. Skarg I Wniosków pod adresem privacy@localmarket.no

3. Kim jesteśmy?

Platforma © LOCALMARKET.no jest własnością i jest zarządzana przez konsorcjum firm takich jak; LOCALMARKET GROUP AS, SJØLYST INVESTORS AS & SJØLYST FINANS AS, B2 CAPITAL AS i BUSINESS LINK NORWAY z siedzibą w Oslo, z siedzibą pod adresem Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo, zarejestrowane w rejestrze handlowym Brønnøysundregistrene w Królestwie Norwegii. Telefon: + (47) 23 89 88 63, E-mail post@localmarket.no z zastrzeżeniem ograniczonej regulacji (Urzędu Nadzoru Finansowego).

Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie.

Dla celów niniejszej Polityki prywatności, odniesienia do LOCALMARKET GROUP ("my", "nas" lub "nasz") są danymi inspektora danych osobowych przekazywanych nam podczas korzystania z naszych Usług. Jego zarejestrowany adres firmy to Karenlyst Alle, 4 0278 Oslo. W przypadku pytań związanych z korzystaniem z danych osobowych użytkownika lub pytań dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem privacy@localmarket.no. Naszym inspektorem ochrony danych osobowych jest Specjalista ds. Ryzyka w Grupie. Aby skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych, napisz na adres privacy@localmarket.no lub LOCALMARKET GROUP AS. Postboks 358, 0213 Skøyen - Oslo.

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystamy dane osobowe użytkownika oraz określa kroki, jakie podejmujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Należy ja czytać razem z naszymi Warunkami korzystania z Witryn.

4. Jak gromadzimy dane osobowe?

Uzyskujemy Państwa dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych, podobnych urządzeń, kanałów lub aplikacji obsługiwanych przez lub w imieniu którejkolwiek z następujących marek (zwanych łącznie w niniejszej Polityce prywatności "Witrynami"): LOCALMARKET.no .
Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe pozostałej części LOCALMARKET GROUP, ale tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to świadomą zgodę podczas korzystania z nich. Informacje te zostaną wykorzystane do przyspieszenia wypełniania formularzy lub do spersonalizowania lub poprawy jakości obsługi użytkownika.

5. Jakie dane osobowe zbieramy?

Informacje o Twoich danych osobowych potrzebujemy tylko, aby umożliwić Ci dostęp do produktow i usłg w LocalMarket.no oraz korzystanie z nich. Do personalizowania i poprawy aspektów naszych usług; niekotre z informacji moga zostac wykorzystane do badan, takich jak np. analiza trendów rynkowych i demografii klientów. Do komunikowania się z Tobą; poprzez przesylanie informacji o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować - może to obejmować wprowadzanie nowych produktów, biuletyny i możliwości udziału w badaniach rynku.

Dbamy o to, aby dysponować odpowiednimi środkami bezpieczeństwa w celu ochrony twoich danych osobowych (zobacz rozdział 8: Jak bezpieczna jest nasza strona i jakie kroki podejmujemy, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo? poniżej). Będziemy okresowo sprawdzać Twoje dane osobowe, aby zapewnić, że nie przechowamy ich dłużej, niż jest to dozwolone przez prawo. Patrz punkt 11 poniżej, który określa, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe.

Pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie i upewnienie się, że wszystkie informacje, treści, materiały lub dane podane na naszych Witrynach są poprawne, kompletne, dokładne i nie wprowadzają w błąd oraz że ujawniasz wszystkie istotne fakty.

W celu dostarczenia wyceny możemy potrzebować zebrać dane osobowe, które prawodawstwo w zakresie ochrony danych określa, jako wrażliwe dane osobowe, takie jak historia medyczna lub wyroki skazujące. Zwrócimy się do Ciebie z prośbą o zgodę na przetwarzanie tych informacji w momencie, w którym je podasz, a kontynuując otrzymywanie oferty, wyrazisz wyraźną zgodę na przetwarzanie poufnych danych osobowych przez nas i naszych dostawców w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Nie zbieramy świadomie żadnych informacji osobistych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, uzyskaj zgodę rodzica lub opiekuna, zanim podasz nam swoje dane osobowe.

Jeśli przekazujesz nam informacje innej osoby, powinieneś najpierw poprosić jego/ją o przeczytanie niniejszej Polityki prywatności i naszych Warunków korzystania z Witryn. Przekazując nam informacje o innej osobie, potwierdzasz, że wyraziła ona zgodę na przekazanie nam informacji i że rozumie ona, w jaki sposób będą wykorzystywane jej dane osobowe.

Aby zapewnić Ci dostarczenie Usługi, możemy poprosić Cię o opinię na temat Twoich doświadczeń związanych z korzystaniem z Witryn. Wszelkie informacje zwrotne, które nam przekażesz, będą używane tylko w ramach naszego programu ciągłego doskonalenia i nie będą publikowane na naszych Witrynach.

6. W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe:
1. aby umożliwić ci dostęp do Usług i korzystanie z nich;
2. aby personalizować i ulepszać aspekty naszych Usług;
3. do badań takich jak analiza trendów rynkowych i demografii klientów;
4. do komunikowania się z Tobą, w tym w ramach niektórych lub wszystkich z następujących czynności:

6.1 przesyłanie użytkownikowi informacji o produktach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące - jeśli wyrażą Państwo zgodę, skontaktujemy się z Państwem (w zależności od Państwa preferencji kontaktowych) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty, telefonicznie, za pośrednictwem sms lub innych kanałów elektronicznych, takich jak media społecznościowe. Nasze próby kontaktu mogą obejmować nowe premiery produktów, biuletyny i zaproszenia do udziału w badaniach rynku.

6.2 wysyłanie corocznych propozycji przedłużenia subskrypcji w oparciu o informacje, które nam wcześniej przekazałeś/-łaś (jeśli prosiłeś/-łaś o wycenę) - kiedy nasze systemy wskażą, że przedłużenie subskrypcji jest możliwe. W oparciu o podane przez Ciebie daty ostatniej oferty, możemy ponownie przesłać Ci szczegóły oferty, aby dać Ci wyobrażenie o tym, jaka ofertę możemy Ci zaproponować przy przedłużaniu subskrypcji. W celu świadczenia tej usługi możemy również przesyłać tę informację naszym partnerom ubezpieczeniowym, aby mogli przedstawić Ci swoje oferty. Kiedy to zrobią, nasi partnerzy ubezpieczeniowi mogą przeprowadzać dla Ciebie miękkie kontrole kredytowe (patrz punkt 5: Z kim dzielimy się twoimi danymi osobowymi poniżej, aby uzyskać dalsze informacje na temat rodzaju kontroli, jakie mogą zostać podjęte);

6.3 wysłanie do Ciebie wiadomości e-mail z potwierdzeniem Twojej oferty - po otrzymaniu od nas oferty, automatycznie otrzymasz potwierdzenie oferty przez e-mail lub SMS, dzięki czemu będziesz mieć ich zapis i łatwo uzyskasz dostęp do swojej oferty w przyszłości. Jest to standardowa część naszych Usług.

Przez korzystanie z tej Usługi, które wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości celem:
5. przetwarzania transakcji między Tobą a osobą trzecią;
6. przeszukiwanie stron naszych partnerów w celu uzyskania najlepszych dostępnych dla Ciebie ofert;
7. śledzenie sprzedaży, co może wiązać się z udostępnianiem danych dostawcy produktu w odniesieniu do zakupionych produktów. Twój dostawca produktu może również przesłać nam posiadane przez niego informacje dotyczące produktów zakupionych w tym celu;

8. w celu dopasowania naszych danych do danych z innych źródeł - możemy zweryfikować i przeanalizować Twoje dane, a także, w niektórych przypadkach, dopasować je do informacji zebranych przez stronę trzecią, aby upewnić się, że informacje o Tobie są tak dokładne, spójne i dobrze zorganizowane, jak to możliwe. Oprócz zapewnienia, że wszelkie materiały marketingowe, które wysyłamy, są odpowiednie do Twoich potrzeb, proces ten zapewnia również, że nasze Usługi będą spersonalizowane i maksymalnie ukierunkowane;

9. aby umożliwić Ci korzystanie z naszych inteligentnych usług wyszukiwania (patrz punkt 5, Z kim dzielimy się twoimi danymi osobistymi? poniżej);

10. Umożliwienie telematyki - jeśli zdecydowałeś się na zainstalowanie telematyki w samochodzie i / lub pobranie aplikacji telematycznej do urządzenia mobilnego, zgromadzi ona szeroki zakres informacji o Twoim prowadzeniu pojazdu. Nasi dostawcy mogą wykorzystywać dane telematyczne na wiele sposobów, zgodnie z ich polityką prywatności i warunkami świadczenia usług. Policja i niektóre organy ustawowe i / lub upoważnione mogą żądać informacji zebranych za pomocą urządzenia telemetrycznego / aplikacji, aby pomóc im w dochodzeniach dotyczących wypadków drogowych oraz w zapobieganiu przestępstw lub ich wykrywaniu. Takie informacje można obecnie uzyskać jedynie za pośrednictwem wniosku skierowanego do sądów, a my nie będziemy przekazywać żadnych informacji tym organizacjom, z wyjątkiem przypadków, gdy są one przedmiotem orzeczenia sądowego lub za Państwa wyraźna zgodą;

11. do uzupełniania informacji w naszych produktach dotyczących profilowania klienta (produktów zbierających informacje nt. klienta), dostępnych dla subskrybentów;
12. aby umożliwić Ci udostępnianie naszych treści innym, np. za pomocą funkcji "Wyślij znajomemu" lub "Udostępnij to" w naszych Witrynach.

Przechowujemy podane przez Ciebie dane osobowe i możemy je wykorzystywać do wstępnego wypełnienia pól w Witrynach i ułatwienia korzystania z Witryn podczas dokonywania wizyt zwrotnych. Jeśli nie chcesz, abyśmy przechowywali i używali Twoich danych osobowych w ten sposób, możesz zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie, korzystając z linku otrzymanego w wiadomościach e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@localmarket.no. Jeśli chcesz usunąć dowolną z ofert przy użyciu LOCALMARKET.no, możesz to zrobić poprzez e-mail: privacy@localmarket.no lub drogą pocztową na adres Postboks 358, 0213 Skøyen, Oslo.

Możemy monitorować lub rejestrować połączenia, wiadomości e-mail, wiadomości SMS lub inne komunikaty, ale robimy to zgodnie z przepisami o ochronie danych i innymi obowiązującymi przepisami. Monitorowanie lub rejestrowanie będzie zawsze prowadzone w celach biznesowych, takich jak kontrola jakości i szkolenia (np. w przypadku telefonowania centrum obsługi klienta), celem zapobiegania nieautoryzowanemu korzystaniu z naszych systemów telekomunikacyjnych i Witryn, celem zapewnienia skutecznego działania systemu, spełnienia wymagań prawnych, zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywania.

7. Dlaczego przetwarzamy twoje dane osobowe?

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika (zgodnie z opisem w punkcie 4) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nasze podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych są następujące:
1. Zgoda - w razie potrzeby będziemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę; na przykład będziemy wysyłać Ci tylko niektóre e-maile marketingowe i przetwarzać poufne informacje na Twój temat tylko, jeśli uzyskamy na to Twoją zgodę.
2. Uzasadnione interesy - Możemy wykorzystywać i przetwarzać niektóre z twoich danych osobowych, jeżeli mamy do tego uzasadnione powody biznesowe. Zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi prywatności, istnieje pojęcie "uzasadnionych interesów”, jako uzasadnienie przetwarzania danych osobowych.

Nasze uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych to:
2.1. aby umożliwić Ci dostęp do Usług i korzystanie z nich poprzez: przeszukiwanie stron internetowych naszych partnerów w celu uzyskania najlepszych ofert; przetwarzanie każdej transakcji między Tobą a osobą trzecią; śledzenie sprzedaży. Wykorzystywanie w ten sposób twoich informacji jest istotną częścią świadczenia Tobie Usług przez nas;
2.2. do komunikowania się z Tobą w sprawie Usług. Musimy informować Cię na bieżąco o korzystaniu z Usług, na przykład przesyłając e-mail z potwierdzeniem swoich ofert. Nie obejmuje to komunikacji marketingowej, chyba, że wyraziłeś zgodę na jej otrzymywanie;
2.3 aby ulepszyć nasze Usługi. Możemy wykorzystywać dane osobowe w celu: personalizacji pewnych aspektów naszych usług; do badań rynkowych oraz do korzystania z naszych usług inteligentnego wyszukiwania. Nieustannie staramy się ulepszać nasze Usługi, a korzystanie z danych osobowych pomaga nam to robić.

Od maja 2018 r. masz prawo sprzeciwić się używaniu przez nas Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych uzasadnionych interesów, w tym w przypadkach, w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu utworzenia profilu informującego o danych demograficznych klientów. Jeśli zgłosisz sprzeciw, przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o ile nie wystąpią wyjątkowe okoliczności. W takim przypadku poinformujemy Cię, dlaczego nadal przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta pod adresem privacy@localmarket.no.

8. Komu udostępniamy twoje dane osobowe?

Jeżeli korzystasz z którejkolwiek z naszych usług, możemy ujawnić twoje dane osobowe następującym stronom: 1. innym członkom GRUPY LOCALMARKET, zgodnie z punktem 4;
2. możemy komunikować się z Tobą, w tym (jeśli wyrazisz na to zgodę) przesyłając Ci informacje o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować; (ii) w celu przyspieszenia wypełniania formularzy lub personalizacji / poprawy jakości korzystania ze strony internetowej, aplikacji mobilnych lub innych podobnych urządzeń, kanałów lub aplikacji; lub (iii) zgodnie z jej polityką prywatności.

3. naszym partnerom, w tym firmom, których produkty lub usługi są uwzględnione na naszych Stronach, w celu: (i) udostępnienia online wyceny lub oceny kwalifikowalności do wykupienia żądanego produktu / usługi. Kiedy firmy te wykorzystują w ten sposób twoje dane osobowe, będą działały jako administratorzy danych twoich informacji i dlatego radzimy Ci zapoznać się z polityką prywatności wybranego dostawcy; i / lub (ii) za pomocą naszych produktów badania klienta, które pomagają zrozumieć zachowania klientów i rozwijać ofertę produktów. Niektórzy partnerzy, z którymi dzielimy się Twoimi danymi, mogą je wykorzystywać do przeprowadzenia badań takich jak np. analiza trendów rynkowych i demografii klientów oraz w celu dostosowania i rozwijania produktu / usługi, które oferują lub zaoferują użytkownikowi lub innym osobom w przyszłości;

4. naszym operatorom kanałów komunikacji: podczas gdy większość kanałów na naszych Stronach jest przez nas obsługiwana, niektóre z naszych kanałów są zaprojektowane i utrzymywane dla nas przez naszych dostawców usług. Możemy otrzymywać Twoje dane osobowe od tych usługodawców i używać ich zgodnie z punktem 4 powyżej. Będziemy wykorzystywać jedynie dane osobowe otrzymywane od stron trzecich, jeżeli dana strona trzecia wykaże, że Twoje dane osobowe zostały zebrane i przetworzone zgodnie z prawem;

5. innym usługodawcom, z którymi współpracujemy, aby pomóc nam w zapewnieniu pewnych usług i / lub funkcjonalności, na przykład tego, czy produkty są dla Ciebie odpowiednie. Obejmują one:

(i) inni dostawcy kart kredytowych i pożyczek, którzy z kolei współpracują z następującymi agencjami referencyjnymi: BISNODE i EXPERIAN, aby umożliwić nam usługi inteligentnego wyszukiwania. Jeśli korzystasz z naszych inteligentnych usług wyszukiwania, raport kredytowy zostanie dla Ciebie wygenerowany poprzez przeprowadzenie "miękkiej" kontroli kredytowej. Miękkie kontrole kredytowe pozwalają uzyskać wycenę, ale nie wpływają na ocenę Twojej zdolności kredytowej. Miękkie kontrole kredytowe będą wykorzystywane przez BISNODE i EXPERIAN oraz innych dostawców, aby dopasować ich usługi do kryteriów udzielania pożyczek przez tych dostawców oraz aby poinformować Cię o procencie szansy na pomyślne uzyskanie karty kredytowej lub pożyczki. Miękkie kontrole kredytowe są widoczne w raporcie kredytowym, ale nie figurują tam w taki sam sposób jak "twarda" kontrola. Pamiętaj, że Twój raport kredytowy nie zostanie Ci przekazany bezpośrednio, zaś my również go nie otrzymamy.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobu wykorzystania Twoich danych, zapoznaj się z resztą naszej Polityki prywatności i regulaminem BUSINESS LINK NORWAY oraz SJØLYST INVESTORS AS, którzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe, aby zapewnić w pełni i częściowo gwarantowane oferty ubezpieczeniowe i odpowiedzieć na zapytania dotyczące Twoich polis, celów statystycznych, zarządzania roszczeniami oraz zapobiegania i wykrywania oszustw. Tam, gdzie wymaga tego prawo, zapobieganie przestępstwu lub jego wykrycie, wymienione podmioty mogą udostępniać dane osobowe ubezpieczycielom i towarzystwom ubezpieczeń na życie. SJØLYST INVESTORS AS wykorzysta również dane, które zostały zanonimizowane do celów underwritingu, roszczeń, badań cenowych i aby lepiej zrozumieć zachowania konsumentów;

6. Organowi Nadzoru Finansowego Norwegii (Finanstilsynet) i / lub innym organom regulacyjnym / zarządzającym, do celów monitorowania zgodności; 7. Norweskiemu Zarządowi Dróg Publicznych: (Statens Vegvesen), jeśli podasz nam numer prawa jazdy, po otrzymaniu oferty ubezpieczenia komunikacyjnego, może on zostać złożony do działu prawa jazdy w celu zweryfikowania statusu Twojej (lub dowolnego kierowcy w nim uwzględnionego) licencji i uprawnień wraz z wszelkimi stosownymi informacjami o ograniczeniach, zatwierdzeniach licencji i / lub skazaniu. Ubezpieczyciele mogą przeprowadzać poszukiwania samodzielnie lub my możemy je wykonywać, a następnie przekazywać wyniki ubezpieczycielom.

Te wyszukiwania dotyczące prawa jazdy mogą być dokonywane przy pierwszym użyciu naszych Usług, a następnie przez cały czas trwania polisy ubezpieczeniowej. Te wyszukiwania nie będą wyświetlane w Twoim rekordzie licencji na prawo jazdy NPRA (lub nazwanego kierowcy). Przeprowadzanie tych wyszukiwań może pomóc ubezpieczycielom zapobiegać oszustwom i ograniczyć potrzeby ubezpieczycieli; aby anulować polisy z powodu celowego wprowadzania w błąd i nieujawniania ważnych informacji. Szczegółowe informacje na temat danych, które mogą być posiadane przez NPRA, znajdują się na stronie www.vegvesen.no/en/home

Jeśli pozwalają na to przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności, możemy również ujawnić informacje o Tobie (w tym identyfikatory elektroniczne, takie jak adresy IP) i / lub uzyskać dostęp do Twojego konta:
8. jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo;
9. jeżeli jest to wymagane przez jakikolwiek sąd, Urząd Nadzoru Finansowego, Urząd ds. Konkurencji i Rynków lub inny właściwy organ regulacyjny, wykonawczy, rządowy lub organ ścigania;
10. jeśli jest to konieczne w związku z postępowaniem sądowym lub potencjalnym postępowaniem sądowym; i / lub
11. w związku ze sprzedażą lub potencjalną sprzedażą całości lub części naszej działalności.

Jeśli będziemy zasadnie wierzyć, że podane zostały nieprawdziwe lub niedokładne informacje, a podejrzenie o oszustwo może być zasadne, szczegółowe informacje mogą zostać przekazane agencjom zapobiegania oszustwom, aby zapobiec oszustwom i praniu brudnych pieniędzy.

Komu mogą nasi dostawcy udostępniać twoje dane osobowe?

Niektórzy nasi usługodawcy będą wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu oceny okoliczności (w tym informacji na temat osób trzecich, których nazwiska znajdują się w Twojej polisie) i weryfikacji podanych przez Ciebie informacji przed przesłaniem Ci oferty.

Niektórzy dostawcy mogą przeprowadzać kontrole z agencjami zapobiegania nadużyciom finansowym i kredytowymi, zarówno po pierwszym uruchomieniu wyceny, jak i po jej odnowie (ubezpieczyciele zwykle przeprowadzają te kontrole, aby upewnić się, że oni i kredytodawcy znają fakty niezbędne do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, weryfikacji tożsamości, pomocy w zapobieganiu oszustwom i zapewnieniu najlepszych dla Ciebie opcje premii i płatności). Jeśli usługodawcy przeprowadzą te kontrole, będą to tylko zapytania ofertowe, ale będą widoczne dla innych organizacji. Zarówno dane publiczne (np. dane wyborcze), jak i dane prywatne (np. Twoja prywatna historia kredytowa) mogą być sprawdzane w ten sposób.

Niektórzy dostawcy mogą przeprowadzać kontrole wobec danych, które już posiadają, (lub które są przechowywane przez firmę, której marką administruje się dany produkt lub członkowie ich grupy firm), takie jak dane z istniejących produktów, dane konta, dane z poprzednich transakcji produktowe, konta, które prowadzisz lub dane programu lojalnościowego, aby podzielić się z ubezpieczycielami tymi danymi w celu ustalenia Twojej składki.
Dostawcy mogą również wymieniać dane z pewnymi branżowymi bazami danych, takimi jak baza danych o braku roszczeń, kasie ubezpieczeń komunikacyjnych i rejestrach kradzieży, giełda roszczeń i ubezpieczeń (która zawiera rejestry incydentów zgłoszonych ubezpieczycielom, które mogły lub nie mogły spowodować roszczenie) oraz baza danych Hunter (centralny system ubezpieczeń i likwidacji szkód).

Jeśli dostawcy przeprowadzą takie wyszukiwania, w raporcie kredytowym pojawi się zapis wyszukiwania.
Niektórzy dostawcy mogą również sprawdzać publiczne i prywatne instytucje szkolnictwa wyższego, aby uzyskać informacje na temat Twojego wykształcenia.
Ta wymiana informacji umożliwia dostawcom weryfikację informacji podanych podczas procesu wyceny (w tym informacji o wszelkich firmach trzecich wymienionych w polisie), a także pomaga w wykrywaniu fałszywych roszczeń.
Dostawcy mogą również udostępniać informacje ubezpieczycielom ubezpieczeniowym. Kontrole te nie są unikalne dla użytkowników naszych Usług - mogą również zostać przeprowadzone, jeśli otrzymasz oferty z innych źródeł.

Jeśli zdecydujesz się na zawarcie umowy z usługodawcą za pośrednictwem dowolnej z Witryn, informacje, które nam przekazałeś, wraz z wszelkimi dalszymi informacjami, których zażądasz i które dostarczyłeś nam lub usługodawcy, będą przechowywane przez dostawcę dla celów określonych w polityce prywatności tego dostawcy. Dlatego zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności wybranego usługodawcy i upewnienie się co do celów, w których dostawca będzie wykorzystywać dane osobowe przed zawarciem umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za przypadki użycia danych osobowych przez usługodawcę.

9. Z jakich plików cookie korzystamy?

Plik cookie to bardzo mały plik tekstowy umieszczony na twoim komputerze lub innym urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam:
1. zrozumieć nawyki przeglądania na Stronach;
2. rozumieć liczbę odwiedzających Strony i odwiedzane strony; i
3. zapamiętać Twoje ustawienia, kiedy powrócisz do Witryn, abyśmy mogli zapewnić Ci dostęp do wcześniej zapisanych ofert. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

10. Jakie reklamy wyświetlamy na naszej stronie?

Reklamy wyświetlane na naszych stronach są dostarczane w naszym imieniu przez niektóre firmy reklamowe i firmy zewnętrzne. Żadne informacje, które Cię identyfikują, na przykład Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, nie są używane w celu dostarczania tej reklamy. Aby wyświetlać reklamy, które są najbardziej odpowiednie dla Ciebie, reklamodawcy zewnętrzni mogą umieszczać lub rozpoznawać unikalny plik cookie w Twojej przeglądarce. Ten plik cookie nie gromadzi danych osobowych użytkownika ani nie jest powiązany z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika. Możliwe jest zablokowanie plików cookie poprzez dostosowanie ustawień przeglądarki, jak wspomniano powyżej. Korzystając z Usług, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych plików cookie podmiotów trzecich do tych celów.

Strony wdrożyły również i wykorzystują Display Advertising za pomocą Google Analytics, które pozwala na wyświetlanie reklam i remarketingu w witrynach stron trzecich w Internecie związanych z wyszukiwaniem w dowolnej Witrynie. Strony i osoby trzecie, w tym Google, wykorzystują własne pliki cookie i pliki cookie stron trzecich w celu informowania, optymalizowania i wyświetlania takich reklam. Możesz zrezygnować z tych reklam lub dostosować je za pomocą Menedżera preferencji reklam Google.

11. Jaka jest nasza strona i jakie kroki podejmujemy, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo?

Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas bardzo ważne. Dlatego tam, gdzie jest to wskazane, nasze witryny wykorzystują protokół HTTPS, aby zapewnić bezpieczeństwo informacji o Tobie. Jednak nie można zagwarantować, że transmisja danych przez Internet będzie całkowicie bezpieczna. Pewne informacje, na przykład dane karty kredytowej, są szyfrowane, aby zminimalizować ryzyko przechwycenia podczas przesyłania.

Możesz wypełnić proces rejestracji, rejestrując się w celu korzystania z części witryny. Może to obejmować utworzenie nazwy użytkownika, hasła i / lub innych informacji identyfikacyjnych. Wszelkie takie szczegóły powinny być poufne i nie należy ich nikomu ujawniać ani udostępniać. W przypadku ujawnienia któregokolwiek z tych danych, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na Stronach, na których są używane. Aby chronić swoje konto, prosimy Cię o wybranie silnego hasła chroniącego Twój dostęp do informacji na naszych stronach. Silne hasło powinno być długie i zawierać kombinację liter i cyfr. Twoje hasło można zresetować tylko poprzez adres e-mail zarejestrowany w naszym systemie.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje, które nam ujawniasz, były bezpieczne. Jednakże nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przesyłasz. Robisz to na własne ryzyko. Korzystając z naszych Witryn, akceptujesz nieodłączne ryzyko związane z dostarczaniem informacji w Internecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia bezpieczeństwa.
Czasami może być konieczne, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do lokalizacji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak NORWEGIA. Przekażemy jednak Twoje dane osobowe poza EOG, jeśli zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia i zabezpieczenia, zgodnie z prawem NORWESKIM, na przykład poprzez zastosowanie umowy o przesyłaniu danych zawierającej pewne standardowe klauzule ochrony.

Czasami może być konieczne, abyśmy przekazali Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do lokalizacji, które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak NORWEGIA. Przekażemy jednak Twoje dane osobowe poza EOG, jeśli zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia i zabezpieczenia, zgodnie z prawem NORWESKIM, na przykład poprzez zastosowanie umowy o przesyłaniu danych zawierającej pewne standardowe klauzule ochrony.

12. Jak możesz zmienić swoje preferencje?

Wszelkie wysyłane przez nas elektroniczne wiadomości marketingowe zawierają jasne i zwięzłe instrukcje, które musisz wykonać, jeśli chcesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji. Możesz również zmienić swoje preferencje marketingowe, uzyskując dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem linku otrzymanego w wiadomościach e-mail lub wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@localmarket.no. Jeśli nie chcesz, abyśmy się z Tobą kontaktowali, możesz w każdej chwili skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod numerem + 47 238 98 863 (w ramach NO) lub + 47 903 644 96 (poza NO). Linie są otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.30. Możesz również wysłać e-mail na adres privacy@localmarket.no

13. Twoje prawa odnośnie Twoich danych osobowych i jak się z nami skontaktować

Użytkownik ma określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawo do żądania kopii swoich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, jeśli poprosisz nas o to na piśmie.

W celu uzyskania informacji, korzystania z jakichkolwiek praw określonych w niniejszej Polityce prywatności i / lub złożenia skargi, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. Skarg pod adresem privacy@localmarket.no

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany sposobem, w jaki złożone przez Ciebie skargi dotyczące Twoich danych osobowych są przez nas przetwarzane, możesz skierować skargę do właściwego organu ochrony danych, którym w NORWEGII jest Information Commissioner's Office (Biuro ds. Danych Osobowych). Niniejsza polityka prywatności będzie podlegała i będzie interpretowana zgodnie z prawem Królestwa Norwegii.

14. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

O ile dłuższy okres przechowywania danych nie jest wymagany lub dozwolony przez prawo, dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach tylko przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności lub do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia. Jeśli po zarejestrowaniu się w którejkolwiek z naszych Usług nie będziesz korzystał/-a z nich przez rozsądny czas (który może się różnić w zależności od Usług, na które się zarejestrowałeś), możemy skontaktować się z Tobą, aby upewnić się, że nadal chcesz otrzymywać komunikację od nas. Nawet, jeśli usuniemy Twoje dane osobowe, mogą one być przechowywane na nośnikach kopii zapasowych lub archiwalnych dla celów prawnych, podatkowych lub regulacyjnych.

15. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub modyfikacji niniejszych Zasad prywatności w dowolnym momencie, a wszelkie zmiany zostaną opublikowane na Stronie. Data ostatniej aktualizacji pojawi się na tej Stronie. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w tych zasadach, możemy również powiadomić Cię o tym w inny sposób, na przykład wysyłając Ci wiadomość e-mail. Tam, gdzie wymaga tego prawo, uzyskamy Twoją zgodę na dokonanie tych zmian. Jeśli nie zgadzasz się z żadnymi zmianami, nie kontynuuj korzystania z Witryn.

Ostatnia aktualizacja: Styczeń 2019

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem