Ubezpieczenie Działalności Gospodarczej w Norwegii | Ubezpieczenie Firmy | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Oferty dla firm
Wróć

Ubezpieczenie działalności gospodarczej w Norwegii — Bedriftsforsikring | Jakie polisy firma mieć musi, a jakie mieć powinna

Ubezpieczenie działalności gospodarczej w Norwegii | Bedriftsforsikring | localmarket.no UEBZPIECZENIE FIRMY
(Foto: Courtesy Lloyds of London)

Niezależnie od tego czy właśnie rozpoczynasz swoją działalność gospodarczą w Norwegii, prowadzisz ją od lat, czy doradzasz komuś by jego biznes był prowadzony prawidłowo, warto jest zapoznać się z określonym poziomem ryzyka, który może wystąpić i możliwością jego ubezpieczenia. Niektóre polisy ubezpieczeniowe można uznać za zapewniające przewagę konkurencyjną firmy. Podjęcie decyzji o zawarciu umowy ubezpieczeniowej (lub często nawet kilku umów) jest częścią automatycznego odruchu nabytego rożnymi doświadczeniami.

Wszystko odnosi się do zabezpieczenia i ubezpieczenia: w działalności każdej firmy rodzaj wykonywanej usługi, dobra firmowe i ludzie, zawsze powinni być objęci ubezpieczeniem. Mimo wszystko często doświadczenia pokazują, że mniejsze firmy borykają się z problemem dobrania odpowiedniego ubezpieczenia. Niektóre są źle ubezpieczone lub wcale i często brakuje im zabezpieczenia ryzyka w obszarach, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ich biznesu. Zazwyczaj wynika to z braku świadomości lub wyobraźni, tego co może się wydarzyć.


Czytaj także: UBEZPIECZENIE FIRMY W NORWEGII: DLACZEGO OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I ZAWODOWEJ TO KONIECZNOŚĆ?


Ubezpieczenie nałożone przez ustawę, ubezpieczenia nałożone przez logikę


Ubezpieczenie, to tak zwana umowa zdarzenia losowego, bo faktem jest, że efekty korzyści i straty zależą od pewnego zdarzenia. Nie zawsze w danym kraju istnieje obowiązek prawny posiadania ubezpieczeń, ale wtedy w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia firma i jej pracownicy pozostają bez żadnej ochrony. Planowanie, przewidywanie i ocenianie ryzyka przed zagrożeniami, to nie tylko sposoby na zabezpieczenie swoich aktywów, ale także jedne z najbardziej efektywnych metod na zapewnienie rentowności, a przede wszystkim zapewnienie ciągłości biznesu.

Na rynku w Królestwie Norwegii istnieje kilkadziesiąt obszarów w zarządzaniu ryzykiem. Ubezpieczenie nałożone przez prawo, ubezpieczenie nałożone przez ustawę, ubezpieczenie nałożone przez logikę i ubezpieczenie dodatkowe. Wybór nie zawsze jest oczywisty. Pełna świadomość i wgląd ułatwiają podejmowanie właściwych decyzji. Możemy jednak rozróżnić kilka głównych kategorii (najpopularniejszych):

Ubezpieczenie majątkowe: zabezpieczenie poniesienia strat, które pokrywane są głównie z ubezpieczenia majątku spółki lub ubezpieczenia od przerwania działalności.

Ubezpieczenie szkód (OC): jakie mogą zostać wyrządzone osobom trzecim lub ich rzeczom. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej często jest obowiązkowe dla wielu zawodów i oczywiście niezbędne dla wielu z nich.

Ubezpieczenie personalne: obejmujące zagrożenia, które dotyczą ludzi, tzn. samego przedsiębiorcy i jego współpracowników. Choroba, niepełnosprawność lub śmierć mogą być objęte polisą ubezpieczeniową (ubezpieczenie zdrowotne, śmierć, niepełnosprawność itp.). Obowiązkowy w Królestwie Norwegii EMERYTALNY PROGRAM PRACOWNICZY OTP/ITP, tzn. II filar, jest również przedmiotem odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej.

Do najbardziej znanych należą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, posiadaczy pojazdów, majątku i od nieszczęśliwych wypadków pracowników w pracy. Ale są też inne, które dotyczą różnych sektorów zawodowych: prawnych, zdrowotnych, rekreacyjnych…. Pozostałe, choć nieobowiązkowe, okazują się niezbędne. Chodzi tu o ubezpieczenia związane z ryzykiem OC, które z natury jest trudne do oszacowania. Żaden sektor gospodarki nie jest odporny na tego rodzaju straty. 


Nie ma działalności zawodowej "bez ryzyka”

Kwestia sposobu zabezpieczenia powinna być przedmiotem analizy ryzyka przeprowadzonej z ubezpieczycielem. W rzeczywistości zaraz przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej istotna jest bardzo dokładna ocena ryzyka oraz konsekwencje finansowe, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Nie ma działalności zawodowej "bez ryzyka": Niektóre ryzyka mogą mieć bezpośredni wpływ na przepływy pieniężne firmy, a nawet katastrofalne konsekwencje, które mogą doprowadzić do ostatecznego zaprzestania działalności.

Wreszcie, bardzo ważna wskazówka: utrzymywać stałe stosunki z ubezpieczycielem. Konieczne jest bardzo precyzyjne określenie działań, które się wykonuje, a także ewentualne zmiany, które mogą nastąpić później, oraz okresowe przeglądanie wszystkich umów ubezpieczeń w celu sprawdzenia, czy są one nadal dostosowane do sytuacji i zakresu prac firmy.


Czytaj także: ROZWÓJ BIZNESU W NORWEGII, A ZMIENIAJĄCE SIĘ POTRZEBY UBEZPIECZENIOWE


Zgodnie z norweskim prawem wszystkie firmy, które prowadzą tu swoją działalność gospodarczą muszą zapewnić swoim pracownikom ubezpieczenie od wypadków przy pracy (YRKESSKADEFORSIKRING) i obowiązkowy program emerytalny (OBLIGATORISKTJENESTEPENSJON — OTP/ITP INNSKUDDSPENSJON). To świadczenie (tzw. II Filar) stanowi dodatek do systemu ubezpieczeń społecznych NAV. To minimalne wymaganie.

- Oba rodzaje świadczeń mogą zostać poszerzone poza minimalny wymóg. Dla przykładu firma może zwiększyć procentową część wynagrodzenia wpłacanego na emeryturę (OTP) powyżej minimalnego wymogu 2%. Chęć bycia bardziej atrakcyjnym pracodawcą powinno być ciekawym bonusem dla swoich pracowników - mówi Łukasz Jakubów Kędzierski, dyrektor zarządzający w SJØLYST INVESTORS AS (Inc.) firmy doradczej zajmującej się planowaniem finansów i zarządzaniem ryzykiem.

- Minimalny wymóg ubezpieczenia od wypadków przy pracy polega na tym, że obejmuje ono pracownika w miejscu pracy w godzinach pracy. Również w tym przypadku często w interesie pracodawcy leży poszerzanie zakresu ubezpieczenia także o czas wolny (FRITIDULYKKEFORSIKRING), chorobę (HELSEFORSIKRING), zdrowie i życie (LIVSFORSIKRING). Mała firma stanie się bardziej odporna, jeśli pracownik nagle zachoruje - mówi Łukasz.

Najbardziej podstawowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub zawodowej OC (ANSVARFORSIKIRNG) jest dostępne w różnych wariantach i obejmuje różne zakresy odpowiedzialności: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności za produkt, ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej (PROFESJONFORSIKRING), ubezpieczenie przestępstwa (KRIMINALFORSIKRING) lub ubezpieczenie patentowe (PATENTFORSIKRING). Czasem nakładają się na siebie, innym razem są poza głównym ubezpieczeniem. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. Firmom projektowym i budowlanym zaleca się (ENTREPRENØRFOSIKRING).

Innym wariantem jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki (STYREANSVARSFORSIKRING). Celem tej polisy jest przede wszystkim ochrona osobista dóbr członków zarządu: każdy członek zarządu odpowiada za wszystkie finanse i za pracę rady nadzorczej. Samochód, dom, domek letniskowy czy papiery wartościowe - wszystko to można stracić, jeśli zarząd naraził firmę na straty. Jeśli jako założyciel firmy poznasz osoby zasiadające w zarządzie, ubezpieczenie OC dla każdego nie będzie może oczywistym działaniem, ale większość członków zarządu będzie wymagało takiego zabezpieczenia" - mówi Łukasz.

Wraz z wejściem nowych i ścisłych wymogów unijnej dyrektywy o ochronie i przetwarzaniu poufnych danych osobowych (GDPR) w 2018 roku także w Norwegii, rada nadzorcza musi zapewnić, że firma spełnia wszystkie wymagania. Jest to kolejny powód, aby wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - które prowadzi do zabezpieczenia ryzyka cybernetycznego i bazy danych BIG DATA (CYBER-DATAFORSIKRING). W przypadku firm prowadzących sklepy internetowe, takie ubezpieczenie powinno być traktowane jako obowiązkowe. Wystarczy pomyśleć o kosztach przywrócenia podstawowej funkcjonalności procesów IT i bezpieczeństwa na stronie.

(© LOCALMARKET GROUP)

Kredyt na nieruchomość w Norwegii: w oczekiwaniu na obniżkę stóp procentowych
Banki w Norwegii stopniowo, nieco chętniej zaczynają udzielać kredytów hipotecznych, ale stopy procentowe pozostają wysokie, a ich poziom nie kompensuje nawet minimalnego
Ubezpieczenie domu w Norwegii | Jak prawidłowo wycenić swój kapitał ruchomy?
Wykupując ubezpieczenie domu i mienia, nie lekceważ oszacowania wartości swojej nieruchomości i nie zapominaj o regularnym powtarzaniu obliczeń – radzi Karolina
Nieruchomości w Norwegii: Jak sprzedać dom za odpowiednią cenę i we właściwym czasie
Ustalenie właściwej ceny, cierpliwość, znalezienie odpowiedniego nabywcy i gotowość do ustępstw to zasady, którymi warto się kierować w nowym kontekście rynku
Spadek wartości korony zniechęca Polaków do pracy w Norwegii
Norwegia od dawna przyciągała pracowników z zagranicy obietnicą wysokich zarobków i stabilnego zatrudnienia. Ale obecny spadek wartości korony norweskiej znacznie zmienił
Poprzedni artykuł Następny artykuł
Reklama https://wise.prf.hn/click/camref:1101liEXv

Tagi

ODSZKODOWANIE PRZEWOŹNIK BILETY LOTNICZE FLYHJELP REKOMPENSATA PODRÓŻ SAMOLOT KREDYT ONLINE POŻYCZKA UBEZPIECZENIE W NORWEGII ASVAR-OC | DELKASKO | KASKO NORWEGIA PODATEK SAMOCHÓD OPŁATA KARA REFINANSOWANIE-REFINANSIERING POMOC PRAWNA ZEZNANIE PODATKOWE-SKATTEMELDING KREDYT HIPOTECZNY-BOLIGLÅN TECHNOLOGIE FINTECH WYNAJEM MIESZKANIA ŚWIAT ZŁOTO DANE OSOBOWE (GDPR) OSLO BØRS FINANSE OSOBISTE IKEA ROZRYWKA NAUKA TRENDY RYZYKO PRACA W NORWEGII SPRAWY URZĘDOWE NEO-BANK POLISA UBEZPIECZENIOWA-LIVSFORSIKRING PRACA W SKANDYNAWII ŚWIATOWE FORUM EKONOMICZNE PORTUGALIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DAGPENGER - PERMITTERING NORGES BANK COVID-19-(SARS-CoV-2) ANALIZA MAKROEKONOMICZNA POŻYCZKA POMOSTOWA - MELLOMFINANSIERING MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY (IMF) REJESTR DŁUGÓW - GJELDSREGISTERET UBEZPIECZENIE FIRMY - BEDRIFTSFORSIKRING UBEZPIECZENIE SAMOCHODU - BILFORSIKRING KREDYT GOTÓWKOWY - FORBRUKSLÅN KONTO - TANIE PRZELEWY SYSTEM WSPARCIA - KOMPENSASJONSORDNING KREDYT BUDOWLANY TESLA Inc. FIRMOWY PLAN EMERYTALNY - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) BITCOIN SCANDINAVIAN AIRLINES SAS SECOND HAND GOSPODARSTWO DOMOWE - HUSSTAND OFERTY PRACY SWOT BIZNESPLAN EMERYTURA W NORWEGII NAJBOGATSI SKANDYNAWOWIE KONSOLIDACJA — KONSOLIDERING SEPARACJA|SEPARASJON — ROZWÓD|SKILSMISSE ASTRAZANECA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ AIRHELP POLISA NA ŻYCIE — LIVSFORSIKRING KRYPOTOWALUTY MATERIAŁY BUDOWLANE NBIM - NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT EKOLOGIA SKANDYNAWIA ENERGIA ELEKTRYCZNA OFFSHORE INSURTECH HISZPANIA INFLACJA W NORWEGII DORADZTWO UBZPIECZENIOWE KRÓLESTWO DANII KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII FIRMA W NORWEGII WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KOMUNIKACJA I MARKETING NBBL EIENDOMSVERDI EIENDOM NORGE URZĄD NADZORU FINANSOWEGO — FINANSTILSYNET LOCALMARKET.no NORSK KUNDEBAROMETER ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM START-UP LISTA FORBESA PORADY PRAWNE W NORWEGII RYBACTWO I AKWAKULTURA ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO) DIAGNOZA ENERGETYCZNA NIERUCHOMOŚCI — ENERGIVURDERING MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE PAXLOVID - NORWEGIA KREDYT MIESZKANIOWY - NORWEGIA KREDYT KONSUMENCKI - FORBRUKSLÅN OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W NORWEGII BADANIE RYNKU W NORWEGII BEZPŁATNA POMOC PRAWNA — „FRI RETTSHJELP” SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W NORWEGII GJELDSREGISTERET — REJESTR DŁUGÓW W NORWEGII CROWDFUNDING W NORWEGII CHATGPT SZTUCZNA INTELIGENCJA AI WORK-LIFE BALANCE OPEC ROPA I GAZ ZŁOTE WIZY MOOC LINKEDIN NORWEGIAN DREAM STOWARZYSZENIE — FORENING NORWESKI URZĄD PODATKOWY-SKATTEETATEN SZWAJCARIA PRAWO I PODATKI ULGA PODATKOWA FINANS NORGE E-MOBILNOŚĆ PROJEKT—K TRUST CLUB RENOWACJA ENERGETYCZNA CYBERBEZPIECZEŃSTWO OSZCZĘDNOŚCI BSU KORONA NORWESKA—NOK UMOWA W NORWEGII SAMOCHÓD W NORWEGII MIGRACJA ADWOKAT BARD GOOGLE OBSŁUGA PRAWNA FIRM BADANIE NAUKOWE HORIZON 2020 AWOKAT ELISABETH JENSEN PRAWO SPADKOWE I MAJĄTKOWE ROPA BRENT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII CLUB TRUST WYNAJEM SAMOCHODU AGENT NIERUCHOMOŚCI — EIENDOMSMEGLER, KORNELIA KRYNICKA ENOVA HYWIND TAMPEN WYBORY SAMORZĄDOWE W NORWEGII 2023 PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA PROSJEKT-K SZWECJA OBOS JON FOSSE FOTOWOLTAIKA W NORWEGII KREDYT HIPOTECZNY W HISZPANII NUPI VOLKSWAGEN KREDYT UBEZPIECZENIE BANK DNB FORSIKRING AFTENPOSTEN DORADCA FINANSOWY POŚREDNIK KREDYTOWY KREDYT KONSUMENCKI NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII UBEZPIECZENIA NORWEGIA STOREBRAND SPAREBANK1 GJENSIDIGE BIZNES W NORWEGII ENERGIA AGENT UBEZPIECZENIOWY OFERTY DORADCA UBEZPIECZENIOWY KARTA KREDYTOWA DRAMMEN DORADZTWO PRAWNE USŁUGI PRAWNE KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TAVEX KRÓL NORWEGII, HARALD V KREDYT HIPOTECZNY W PORTUGALII KUPNO NIERUCHOMOŚCI ZA GRANICĄ KUPNO NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W PORTUGALII ANDERS BREIVIK PODATEK U ŹRÓDŁA – KILDESKATT OLE ANDREAS HALVORSEN VIKING GLOBAL INVESTORS RACHUNKOWOŚĆ W NORWEGII PŁATNOŚCI CYFROWE KREDYT SAMOCHODOWY STAVANGER AFTENBLADET BERGENS TIDENDE BRISTOW NORWAY NOVO NORDISK DANSKE BANK WEGOVY OZEMPIC BRANŻA BUDOWLANA BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING NORWESKA KONFEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW – NHO KINO W NORWEGII PODATEK WYJAZDOWY -„EXIT SKATT” ALIEXPRESS VOLVO HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS FORBES STREFA SCHENGEN

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in The Office of Business Enterprises in The Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2024 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem