Rezydencja Podatkowa w Królestwie Norwegii | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Oferty dla firm
Wróć

Stosunki Międzynarodowe | Jak ustalić rezydencję podatkową zgodnie z prawem Królestwa Norwegii?

Jak ustalić rezydencję podatkową podatnika zgodnie z prawem Królestwa Norwegii? | localmarket.no PRAWO I PODATKI
( Foto: iStock)

Decydując o miejscu opodatkowania osoby mieszkającej w dwóch krajach, Norweski Urząd Podatkowy — Skatteetaten musi wziąć pod uwagę kolejno „pierwszy dom”, „zwykłe miejsce pobytu” oraz jej obywatelstwo. Dwustronne umowy podatkowe pomagają zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu, a konwencje międzynarodowe umożliwiają ustalenie rzeczywistego „miejsca zamieszkania” i właściwej rezydencji podatkowej,


Co to jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa umożliwia ustalenie reżimu podatkowego obowiązującego danego podatnika, każde państwo definiuje pojęcie rezydencji podatkowej na swój sposób, dlaczego często ustalenie rezydencji podatkowej danej osoby bywa problematyczne. Konwencje międzynarodowe mogą przewidywać definicję inną niż stosowana na poziomie krajowym w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania. Ustalenie rezydencji podatkowej pozwala na poznanie swojego statusu w zakresie podatku dochodowego, podatku od spadków, podatku od darowizn, podatku od nieruchomości itp. dlatego tak ważne jest jej zdefiniowanie.

Jak ustalić swoją rezydencję podatkową zgodnie z prawem Królestwa Norwegii?

Aby móc określić miejsce rezydencji podatkowej w Królestwie Norwegii, należy wziąć pod uwagę różne kryteria. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Podatkowego - Skatteetateen, uznaje się, że osoba ma rezydencję podatkową w Norwegii, jeżeli:

A. Ma swój dom lub główne miejsce pobytu w Norwegii.
B. Prowadzi główną działalność zawodową w Norwegii.
C. W Norwegii ma centrum swoich interesów rodzinnych (np. małżeństwo).


Czytaj także: „ZŁOTE WIZY” | PORTUGALIA WYCOFUJE PRZYWILEJE PRZYZNANE OBCOKRAJOWCOM


Gdy tylko dana osoba spełnia jedno z powyższych kryteriów, uważa się, że jej miejsce zamieszkania znajduje się w Królestwie Norwegii. Jeżeli podatnik jest obywatelem Norwegii i innego państwa to, właściwe organy umawiających się państw rozstrzygną sprawę w drodze wzajemnego porozumienia.

Dom lub główne miejsce pobytu w Norwegii?

Zgodnie z ustawą o podatku od majątku i dochodów (art. § 3-1, akapit drugi) Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven), posiadanie domu w Norwegii oznacza posiadanie zwykłego i stałego miejsca zamieszkania na terenie Królestwa. Posiadanie głównego miejsca pobytu w Norwegii oznacza przebywanie w kraju przez ponad 183 dni w tym samym roku lub przebywanie w Norwegii dłużej niż 270 dni w okresie 36 miesięcy. Przebywanie w Norwegii średnio 90 dni w roku, nie spowoduje, że staniemy się rezydentem tego kraju dla celów podatkowych. Osoby fizyczne podlegające opodatkowaniu jako mające miejsce zamieszkania w Norwegii podlegają co do zasady opodatkowaniu w gminie, w której mają miejsce zamieszkania, na koniec 1 stycznia roku dochodowego.

Przykład
Håkon jest na emeryturze i wyemigrował do Hiszpanii w 2003 roku. Każdego lata i w okresie Bożego Narodzenia przebywa w Norwegii. Jeżeli Håkon przebywa w Norwegii dłużej niż 270 dni przez okres 36 miesięcy, czyli średnio więcej niż 3 miesiące w roku, będzie rezydentem Norwegii dla celów podatkowych. Będzie wówczas podlegał opodatkowaniu w Norwegii i będzie miał obowiązek złożenia zeznania podatkowego.


Główna działalność zawodowa w Norwegii?


Aby zostać uznanym za osobę wykonującą swoją główną działalność zawodową w Norwegii, podatnik musi wykonywać działalność zarobkową, której miejsce wykonywania znajduje się regularnie na terenie Królestwa, lub działalność na własny rachunek, ponieważ działalność ta ma stałą siedzibę w Norwegii.

Centrum swoich interesów gospodarczych w Norwegii?

Centrum interesów gospodarczych definiuje się jako miejsce, w którym podatnik dokonał swoich głównych inwestycji lub miejsce, w którym ma siedzibę przedsiębiorstwo. Może to być również miejsce, w którym podatnik ma ośrodek swojej działalności zawodowej, z którego czerpie większą część swoich dochodów.

Jakie są skutki ustalenia rezydencji podatkowej?

Fakt bycia rezydentem podatkowym w Norwegii ma istotne konsekwencje podatkowe. Rezydent podatkowy w Norwegii podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu od dochodów ze źródeł norweskich i zagranicznych. Jest to tzw. podatek od dochodów globalnych: podatnik jest wówczas zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego w Norwegii, niezależnie od tego, czy jest to jego dochód ze źródeł norweskich i innych zagranicznych. Dotyczy to wynagrodzenia, emerytury, świadczeń, dochodów z nieruchomości lub z innych źródeł oraz zysków kapitałowych ze sprzedaży mienia we wszystkich krajach. Z drugiej strony norwescy nie rezydenci mają ograniczony obowiązek podatkowy. Tylko ich norweskie źródło dochodu jest opodatkowane w Norwegii.


Czytaj także: NADMIERNE ZADŁUŻENIE W NORWEGII | JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM NIESPŁACONYCH KREDYTÓW I JAKIE GROŻĄ MI KONSEKWENCJE?


Pracownicy delegowani i osoby poszukujące pracy

W niektórych przypadkach osoby oddelegowane do pracy za granicą na czas ograniczony lub poszukujące tam pracy mogą zostać uznane za rezydentów podatkowych w swoim kraju pochodzenia (nawet jeśli za granicą przebywają przez okres ponad 6 miesięcy), pod warunkiem, że będą w nim miały stałe miejsce zamieszkania i będą ich łączyć z nim silne więzi osobiste i ekonomiczne. Warto skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym, aby sprawdzić, jakie przepisy mają zastosowanie.

Fikcyjna rezydencja podatkowa

Na podstawie niektórych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jesteś rezydentem podatkowym kraju, w którym uzyskujesz wszystkie lub prawie wszystkie swoje dochody, nawet jeśli w nim nie mieszkasz. Niektóre kraje EOG przyznają pracownikom transgranicznym zatrudnionym na ich terytorium fikcyjny status rezydenta podatkowego.

Zgodnie z przepisami Europejskiego Obszaru Gospodarczego każdy kraj ma pewną swobodę decydowania, jaki procent dochodu stanowi „prawie wszystkie dochody". Niezależnie od tego, czy kraj, w którym uzyskujesz wszystkie lub prawie wszystkie dochody, uznaje Cię za rezydenta podatkowego, w każdym przypadku powinien przyznać Ci takie same ulgi i zwolnienia podatkowe, jak obywatelom mieszkającym w tym kraju.

Oczywiście w przypadku gdy otrzymujesz wszystkie świadczenia dostępne dla osób zamieszkałych w kraju, w którym pracujesz, nie możesz oczekiwać, że otrzymasz świadczenia i ulgi dostępne dla osób zamieszkałych w kraju, w którym mieszkasz. Pamiętaj, że organy podatkowe wymieniają się informacjami i czuwają nad tym, aby dana osoba nie korzystała ze świadczeń i ulg dwukrotnie.

Konsekwencja istnienia konwencji międzynarodowej

Może się zdarzyć, że rezydencja podatkowa podatnika znajduje się w dwóch różnych państwach. W tym przypadku wskazane jest odwołanie się do Międzynarodowej Konwencji Podatkowej, która została zawarta między tymi dwoma państwami, jeśli taka istnieje.

Ta międzynarodowa konwencja ma zastosowanie w miejsce prawa krajowego obu państw. Dlatego konieczne jest zachowanie definicji rezydencji podatkowej określonej w konwencji. Jeżeli umowa taka nie przewiduje żadnego rozwiązania lub jeżeli Twoja sytuacja jest szczególnie skomplikowana, należy skontaktować się z właściwym organem podatkowym i poprosić o wyjaśnienie konkretnej sytuacji.


Akredytacja rezydencji podatkowej


Rezydencja podatkowa jest akredytowana zaświadczeniem wydanym przez właściwy organ podatkowy danego kraju. Okres ważności tych certyfikatów wynosi jeden rok. Osoba może posiadać zezwolenie na pobyt lub rezydencję administracyjną w danym państwie i nie może być w nim uważana za rezydenta podatkowego.


(© B2 CAPITAL / SJØLYST INVESTORS)


Zastrzeżenie: Informacje zawarte na tej stronie są jedynie informacjami ogólnymi i nie zastępują profesjonalnej porady prawnej. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za poprawność, kompletność i aktualność.

Kredyt na nieruchomość w Norwegii: w oczekiwaniu na obniżkę stóp procentowych
Banki w Norwegii stopniowo, nieco chętniej zaczynają udzielać kredytów hipotecznych, ale stopy procentowe pozostają wysokie, a ich poziom nie kompensuje nawet minimalnego
Ubezpieczenie domu w Norwegii | Jak prawidłowo wycenić swój kapitał ruchomy?
Wykupując ubezpieczenie domu i mienia, nie lekceważ oszacowania wartości swojej nieruchomości i nie zapominaj o regularnym powtarzaniu obliczeń – radzi Karolina
Nieruchomości w Norwegii: Jak sprzedać dom za odpowiednią cenę i we właściwym czasie
Ustalenie właściwej ceny, cierpliwość, znalezienie odpowiedniego nabywcy i gotowość do ustępstw to zasady, którymi warto się kierować w nowym kontekście rynku
Spadek wartości korony zniechęca Polaków do pracy w Norwegii
Norwegia od dawna przyciągała pracowników z zagranicy obietnicą wysokich zarobków i stabilnego zatrudnienia. Ale obecny spadek wartości korony norweskiej znacznie zmienił
Poprzedni artykuł Następny artykuł
Reklama https://wise.prf.hn/click/camref:1101liEXv

Tagi

ODSZKODOWANIE PRZEWOŹNIK BILETY LOTNICZE FLYHJELP REKOMPENSATA PODRÓŻ SAMOLOT KREDYT ONLINE POŻYCZKA UBEZPIECZENIE W NORWEGII ASVAR-OC | DELKASKO | KASKO NORWEGIA PODATEK SAMOCHÓD OPŁATA KARA REFINANSOWANIE-REFINANSIERING POMOC PRAWNA ZEZNANIE PODATKOWE-SKATTEMELDING KREDYT HIPOTECZNY-BOLIGLÅN TECHNOLOGIE FINTECH WYNAJEM MIESZKANIA ŚWIAT ZŁOTO DANE OSOBOWE (GDPR) OSLO BØRS FINANSE OSOBISTE IKEA ROZRYWKA NAUKA TRENDY RYZYKO PRACA W NORWEGII SPRAWY URZĘDOWE NEO-BANK POLISA UBEZPIECZENIOWA-LIVSFORSIKRING PRACA W SKANDYNAWII ŚWIATOWE FORUM EKONOMICZNE PORTUGALIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DAGPENGER - PERMITTERING NORGES BANK COVID-19-(SARS-CoV-2) ANALIZA MAKROEKONOMICZNA POŻYCZKA POMOSTOWA - MELLOMFINANSIERING MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY (IMF) REJESTR DŁUGÓW - GJELDSREGISTERET UBEZPIECZENIE FIRMY - BEDRIFTSFORSIKRING UBEZPIECZENIE SAMOCHODU - BILFORSIKRING KREDYT GOTÓWKOWY - FORBRUKSLÅN KONTO - TANIE PRZELEWY SYSTEM WSPARCIA - KOMPENSASJONSORDNING KREDYT BUDOWLANY TESLA Inc. FIRMOWY PLAN EMERYTALNY - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) BITCOIN SCANDINAVIAN AIRLINES SAS SECOND HAND GOSPODARSTWO DOMOWE - HUSSTAND OFERTY PRACY SWOT BIZNESPLAN EMERYTURA W NORWEGII NAJBOGATSI SKANDYNAWOWIE KONSOLIDACJA — KONSOLIDERING SEPARACJA|SEPARASJON — ROZWÓD|SKILSMISSE ASTRAZANECA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ AIRHELP POLISA NA ŻYCIE — LIVSFORSIKRING KRYPOTOWALUTY MATERIAŁY BUDOWLANE NBIM - NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT EKOLOGIA SKANDYNAWIA ENERGIA ELEKTRYCZNA OFFSHORE INSURTECH HISZPANIA INFLACJA W NORWEGII DORADZTWO UBZPIECZENIOWE KRÓLESTWO DANII KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII FIRMA W NORWEGII WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KOMUNIKACJA I MARKETING NBBL EIENDOMSVERDI EIENDOM NORGE URZĄD NADZORU FINANSOWEGO — FINANSTILSYNET LOCALMARKET.no NORSK KUNDEBAROMETER ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM START-UP LISTA FORBESA PORADY PRAWNE W NORWEGII RYBACTWO I AKWAKULTURA ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO) DIAGNOZA ENERGETYCZNA NIERUCHOMOŚCI — ENERGIVURDERING MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE PAXLOVID - NORWEGIA KREDYT MIESZKANIOWY - NORWEGIA KREDYT KONSUMENCKI - FORBRUKSLÅN OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W NORWEGII BADANIE RYNKU W NORWEGII BEZPŁATNA POMOC PRAWNA — „FRI RETTSHJELP” SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W NORWEGII GJELDSREGISTERET — REJESTR DŁUGÓW W NORWEGII CROWDFUNDING W NORWEGII CHATGPT SZTUCZNA INTELIGENCJA AI WORK-LIFE BALANCE OPEC ROPA I GAZ ZŁOTE WIZY MOOC LINKEDIN NORWEGIAN DREAM STOWARZYSZENIE — FORENING NORWESKI URZĄD PODATKOWY-SKATTEETATEN SZWAJCARIA PRAWO I PODATKI ULGA PODATKOWA FINANS NORGE E-MOBILNOŚĆ PROJEKT—K TRUST CLUB RENOWACJA ENERGETYCZNA CYBERBEZPIECZEŃSTWO OSZCZĘDNOŚCI BSU KORONA NORWESKA—NOK UMOWA W NORWEGII SAMOCHÓD W NORWEGII MIGRACJA ADWOKAT BARD GOOGLE OBSŁUGA PRAWNA FIRM BADANIE NAUKOWE HORIZON 2020 AWOKAT ELISABETH JENSEN PRAWO SPADKOWE I MAJĄTKOWE ROPA BRENT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII CLUB TRUST WYNAJEM SAMOCHODU AGENT NIERUCHOMOŚCI — EIENDOMSMEGLER, KORNELIA KRYNICKA ENOVA HYWIND TAMPEN WYBORY SAMORZĄDOWE W NORWEGII 2023 PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA PROSJEKT-K SZWECJA OBOS JON FOSSE FOTOWOLTAIKA W NORWEGII KREDYT HIPOTECZNY W HISZPANII NUPI VOLKSWAGEN KREDYT UBEZPIECZENIE BANK DNB FORSIKRING AFTENPOSTEN DORADCA FINANSOWY POŚREDNIK KREDYTOWY KREDYT KONSUMENCKI NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII UBEZPIECZENIA NORWEGIA STOREBRAND SPAREBANK1 GJENSIDIGE BIZNES W NORWEGII ENERGIA AGENT UBEZPIECZENIOWY OFERTY DORADCA UBEZPIECZENIOWY KARTA KREDYTOWA DRAMMEN DORADZTWO PRAWNE USŁUGI PRAWNE KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TAVEX KRÓL NORWEGII, HARALD V KREDYT HIPOTECZNY W PORTUGALII KUPNO NIERUCHOMOŚCI ZA GRANICĄ KUPNO NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W PORTUGALII ANDERS BREIVIK PODATEK U ŹRÓDŁA – KILDESKATT OLE ANDREAS HALVORSEN VIKING GLOBAL INVESTORS RACHUNKOWOŚĆ W NORWEGII PŁATNOŚCI CYFROWE KREDYT SAMOCHODOWY STAVANGER AFTENBLADET BERGENS TIDENDE BRISTOW NORWAY NOVO NORDISK DANSKE BANK WEGOVY OZEMPIC BRANŻA BUDOWLANA BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING NORWESKA KONFEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW – NHO KINO W NORWEGII PODATEK WYJAZDOWY -„EXIT SKATT” ALIEXPRESS VOLVO HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS FORBES STREFA SCHENGEN EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC) NIERUCHOMOŚCI W SZWAJCARII DANIA BØRSEN — GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in The Office of Business Enterprises in The Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2024 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem