Deklaracja podatkowa w Norwegii – Skattemelding 2024. Jakie dochody uzyskane za granicą powinieneś zadeklarować? | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Oferty dla firm
Wróć

Deklaracja podatkowa w Norwegii – Skattemelding 2024. Jakie dochody uzyskane za granicą powinieneś zadeklarować?

Deklaracja podatkowa w Norwegii – Skattemelding 2024. Jakie dochody uzyskane za granicą powinieneś zadeklarować? | localmarket.no PRAWO I PODATKI

Deklarowanie dochodów uzyskanych za granicą w norweskim zeznaniu podatkowym – SKATTEMELDING może być zawiłe, ale z odpowiednią wiedzą można uniknąć kłopotów podatkowych.

Przeczytaj także: JAK OBNIŻYĆ KOSZTY UBEZPIECZENIA SAMOCHODU DLA MŁODYCH KIEROWCÓW W NORWEGII?

Będąc rezydentem podatkowym w Norwegii, podlegasz opodatkowaniu w Norwegii od wszystkich dochodów uzyskanych w Norwegii, ale także poza jej granicami. Jeśli podlegasz jedynie ograniczonemu podatkowi, nie podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym uzyskanym za granicą. Jako rezydent podatkowy w Norwegii zasadniczo jesteś zobowiązany do zapłaty tzw. "Podatku Globalnego" na rzecz Norwegii. Oznacza to, że oprócz dochodów uzyskanych w Norwegii powinieneś podać także następujące dochody za granicą:

Deklaracja dochodów z zagranicy w NOK

Przy składaniu deklaracji podatkowej do Skatteetaten należy wpisać w zeznaniu podatkowym także dochody z zagranicy. Kwota powinna być podana w koronach norweskich. Należy zatem przeliczyć walutę obcą na koronę norweską. Zgodnie z ogólną zasadą dochody pracownika za okresy pracy za granicą podlegają opodatkowaniu w państwie zatrudnienia, a nie w Norwegii. Dni, w których fizycznie pracujesz w Norwegii, są z zasady opodatkowane w Norwegii. Ale nawet jeśli płacisz już podatki od swojego wynagrodzenia za granicą, będziesz musiał jeszcze uwzględnić to wynagrodzenie w swoim norweskim zeznaniu podatkowym. W przypadku osób, które częściowo pracują za granicą i mają tam pracodawcę lub przebywają tam fizycznie dłużej niż 183 dni, dochód należy podzielić według liczby dni przepracowanych za granicą i liczby dni przepracowanych w Królestwie Norwegii.

Przeczytaj także: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | JAK USTALIĆ REZYDENCJĘ PODATKOWĄ ZGODNIE Z PRAWEM KRÓLESTWA NORWEGII?

Czy trzeba deklarować dochody z tytułu wykonywanej pracy za granicą?

Nawet jeśli płacisz już podatki od swojego wynagrodzenia za granicą, musisz jeszcze uwzględnić to wynagrodzenie w swoim norweskim zeznaniu podatkowym – Skattemelding. Obowiązek ten nie ogranicza się tylko do Twojego wynagrodzenia, ale obejmuje także wszelkiego rodzaju świadczenia, takie jak samochód służbowy, smartfon i laptop zapewniane przez firmę. Korzyści te należy zasadniczo oceniać zgodnie z przepisami norweskimi. Wystarczy wspomnieć o wynagrodzeniu zagranicznym netto: w tym celu od wynagrodzenia brutto można odliczyć obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne oraz zapłacone podatki zagraniczne (podatek u źródła i podatek dodatkowy podlegają odliczeniu tylko za dni przepracowane za granicą).

Czy dochody zagraniczne w Norwegii są opodatkowane podwójnie?

Jeśli zadeklarujesz dochód z tytułu wykonywania zawodu za granicą, jego kwota nie będzie automatycznie opodatkowana po raz drugi w Norwegii. Może to skutkować obniżką podatku, a nawet zwolnieniem. Różni się to w zależności od tego, czy Norwegia zawarła z danym krajem umowę o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu.

Z umową o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu

Umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu gwarantuje, że Twoje zagraniczne dochody zawodowe – pod warunkiem, że spełniają określone warunki – będą zwolnione w Norwegii. Norwegia zawarła takie porozumienie z większością krajów. Konieczność zadeklarowania tych dochodów nie jest jednak całkowicie pozbawiona konsekwencji. Dodanie dochodów zagranicznych do deklaracji może zatem spowodować, że dochód podlegający opodatkowaniu w Norwegii zostanie opodatkowany w wyższym przedziale. Norwegia przyznaje tzw. zwolnienie z zastrzeżeniem progresywności. Oznacza to, że zadeklarowany dochód zagraniczny nie jest opodatkowany w Norwegii, ale zostanie uwzględniony przy ustalaniu stawki podatku od pozostałych dochodów podlegających opodatkowaniu w Norwegii. Stawki podatkowe faktycznie rosną wraz ze wzrostem dochodów. Dodanie dochodów zagranicznych do deklaracji może zatem spowodować, że dochód podlegający opodatkowaniu w Norwegii zostanie opodatkowany w wyższym przedziale. W takim przypadku będziesz płacić średnio więcej podatków od dochodu podlegającego opodatkowaniu w Norwegii.

Przeczytaj także: PODATKI W NORWEGII | JAK POPRAWIĆ ZEZNANIE PODATKOWE — SKATTEMELDING?

Bez umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu


W przypadku braku takiego porozumienia stosowana jest obniżka podatku w wysokości połowy podatku należnego w Norwegii. Musisz jednak być w stanie wykazać, że dochód ten faktycznie był opodatkowany za granicą. Zalecamy przechowywanie dowodów przez co najmniej pięć lat.

A co z podatkiem od pracy zdalnej za granicą?

Zasadniczo wynagrodzenie za okres pracy zdalnej powinno być opodatkowane w Norwegii, a nie w państwie zatrudnienia. Oznacza to, że norweski pracownik, który pracuje w domu za granicą, nadal będzie podlegał opodatkowaniu w Norwegii. Pracownik będzie także podlegał opodatkowaniu zgodnie z prawem wewnętrznym kraju zatrudnienia, jeżeli będzie tam wykonywał pracę. Umowe ta także można zastosować także w przypadku tymczasowego oddelegowania, a także będąc osobą prowadzącą działalność na własny rachunek.

Podatek od dochodów z odsetek na rachunku bankowym za granicą

Dochody z odsetek na rachunku bankowym za granicą podlegają zasadniczo opodatkowaniu w Norwegii. Musisz je także podać w swoim zeznaniu podatkowym. Tutaj także należy wprowadzić kwotę w koronach norweskich. Należy zatem przeliczyć walutę obcą na koronę norweską.

Przeczytaj także: TE ODLICZENIA I ULGI, MOŻESZ UWZGLĘDNIĆ W SWOIM ZEZNANIU PODATKOWYM W NORWEGII

Podatek od zysków kapitałowych z akcji lub papierów wartościowych za granicą


Dywidendy i zyski uzyskane za granicą zasadniczo podlegają opodatkowaniu w Norwegii. Możesz także ubiegać się o odliczenie wszelkich poniesionych strat. Jeśli posiadasz papiery wartościowe, takie jak akcje, obligacje i tym podobne, musisz podać zarówno zwrot z całego majątku, jak i zyski/straty na zrealizowanych papierach wartościowych. Nie wszystkie banki czy brokerzy za granicą sporządzają zestawienia zysków/strat. Następnie musisz samodzielnie obliczyć zysk/stratę na podstawie zadań zleconych przez bank/powiernika. Zysk/stratę należy obliczyć zgodnie z przepisami norweskimi. Dywidendy od akcji otrzymane za granicą również zasadniczo podlegają opodatkowaniu w Norwegii. Musisz to podać w swoim zeznaniu podatkowym. Możesz poprosić zagraniczną instytucję finansową o przesłanie Ci osobnego oświadczenia o dochodach. Jeżeli posiadasz fundusz inwestycyjny inwestujący zarówno w akcje, jak i papiery wartościowe o stałym dochodzie (fundusz złożony) lub fundusz inwestujący wyłącznie w papiery wartościowe o stałym dochodzie, musisz podać część odsetkową zysku w funduszu wspólnego inwestowania. Należy także podać dochody z obligacji, kredytów i pożyczek.

Podatek od nieruchomości za granicą

Jeżeli jesteś rezydentem podatkowym w Norwegii, zasadniczo podlegasz opodatkowaniu w Norwegii w odniesieniu do zysków ze sprzedaży nieruchomości i dochodów z wynajmu nieruchomości za granicą. Masz również prawo do odliczeń za straty na sprzedaży nieruchomości oraz wszelkie straty na wynajmie nieruchomości. Jesteś również zobowiązany do zapłaty podatku od wartości majątku i masz prawo do odliczenia długów związanych z nieruchomością. Jeśli podlegasz jedynie ograniczonemu podatkowi w Norwegii, nie podlegasz obowiązkowi podatkowemu od majątku za granicą ani nie jesteś uprawniony do odliczeń z tytułu strat lub deficytów.

Zwolnienie z obowiązku podatkowego w Norwegii

Jeśli Twoja nieruchomość znajduje się w kraju, z którym Norwegia zawarła umowę podatkową, może się zdarzyć, że aktywa i dochody z nieruchomości za granicą nie będą podlegały opodatkowaniu w Norwegii. Z umowy podatkowej musi wynikać, że podwójnego opodatkowania należy unikać stosując tzw. "Metodę podziału". Ponieważ aktywa i dochody nie są opodatkowane w Norwegii, nie można również uzyskać pełnego odliczenia całego zadłużenia i wszystkich posiadanych odsetek od zadłużenia. Odliczenie oblicza się w następujący sposób: całkowite zadłużenie lub odsetki od zadłużenia x aktywa podlegające opodatkowaniu w Norwegii (z wyłączeniem nieruchomości za granicą)

Przeczytaj także: KRYZYS NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII: W BRANŻY BUDOWLANEJ OCZEKUJE SIĘ UTRATY WIELU MIEJSC PRACY W CIĄGU DWÓCH LAT

Co jeśli zapłaciłeś już podatek za granicą?

Jeśli zapłaciłeś podatek za granicą od tego samego dochodu, który nie podlega opodatkowaniu w Norwegii, możesz ubiegać się o odliczenie podatku norweskiego z tytułu podatku zagranicznego. Musisz to wpisać w swoim zeznaniu podatkowym.

Dojeżdżający do pracy do Norwegii (Status Pendler)

Jeśli mieszkasz z rodziną w innym kraju i dojeżdżasz do pracy do Norwegii, możesz nie podlegać obowiązkowi podatkowemu od dochodów uzyskanych za granicą. Jesteś wówczas rezydentem podatkowym w Norwegii zgodnie z prawem norweskim, ale może się zdarzyć, że będziesz uważany za rezydenta w innym kraju zgodnie z umową podatkową obowiązującą między Norwegią a krajem rezydencji. Umowa podatkowa może wówczas ograniczyć prawo Norwegii do opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą. Ty sam musisz twierdzić, że jesteś uważany za rezydenta innego kraju zgodnie z umową podatkową. Następnie należy przedstawić dowód rezydencji wydany przez organy podatkowe w drugim kraju.

Przeczytaj także: GWAŁTOWNIE ROŚNIE LICZBA BANKRUCTW PRZEDSIĘBIORSTW W NORWEGII | EKSPLOZJA KOSZTÓW OBALA MAŁE FIRMY

Kredyt na nieruchomość w Norwegii: w oczekiwaniu na obniżkę stóp procentowych
Banki w Norwegii stopniowo, nieco chętniej zaczynają udzielać kredytów hipotecznych, ale stopy procentowe pozostają wysokie, a ich poziom nie kompensuje nawet minimalnego
Ubezpieczenie domu w Norwegii | Jak prawidłowo wycenić swój kapitał ruchomy?
Wykupując ubezpieczenie domu i mienia, nie lekceważ oszacowania wartości swojej nieruchomości i nie zapominaj o regularnym powtarzaniu obliczeń – radzi Karolina
Nieruchomości w Norwegii: Jak sprzedać dom za odpowiednią cenę i we właściwym czasie
Ustalenie właściwej ceny, cierpliwość, znalezienie odpowiedniego nabywcy i gotowość do ustępstw to zasady, którymi warto się kierować w nowym kontekście rynku
Spadek wartości korony zniechęca Polaków do pracy w Norwegii
Norwegia od dawna przyciągała pracowników z zagranicy obietnicą wysokich zarobków i stabilnego zatrudnienia. Ale obecny spadek wartości korony norweskiej znacznie zmienił
Poprzedni artykuł Następny artykuł
Reklama null

Tagi

ODSZKODOWANIE PRZEWOŹNIK BILETY LOTNICZE FLYHJELP REKOMPENSATA PODRÓŻ SAMOLOT KREDYT ONLINE POŻYCZKA UBEZPIECZENIE W NORWEGII ASVAR-OC | DELKASKO | KASKO NORWEGIA PODATEK SAMOCHÓD OPŁATA KARA REFINANSOWANIE-REFINANSIERING POMOC PRAWNA ZEZNANIE PODATKOWE-SKATTEMELDING KREDYT HIPOTECZNY-BOLIGLÅN TECHNOLOGIE FINTECH WYNAJEM MIESZKANIA ŚWIAT ZŁOTO DANE OSOBOWE (GDPR) OSLO BØRS FINANSE OSOBISTE IKEA ROZRYWKA NAUKA TRENDY RYZYKO PRACA W NORWEGII SPRAWY URZĘDOWE NEO-BANK POLISA UBEZPIECZENIOWA-LIVSFORSIKRING PRACA W SKANDYNAWII ŚWIATOWE FORUM EKONOMICZNE PORTUGALIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DAGPENGER - PERMITTERING NORGES BANK COVID-19-(SARS-CoV-2) ANALIZA MAKROEKONOMICZNA POŻYCZKA POMOSTOWA - MELLOMFINANSIERING MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY (IMF) REJESTR DŁUGÓW - GJELDSREGISTERET UBEZPIECZENIE FIRMY - BEDRIFTSFORSIKRING UBEZPIECZENIE SAMOCHODU - BILFORSIKRING KREDYT GOTÓWKOWY - FORBRUKSLÅN KONTO - TANIE PRZELEWY SYSTEM WSPARCIA - KOMPENSASJONSORDNING KREDYT BUDOWLANY TESLA Inc. FIRMOWY PLAN EMERYTALNY - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) BITCOIN SCANDINAVIAN AIRLINES SAS SECOND HAND GOSPODARSTWO DOMOWE - HUSSTAND OFERTY PRACY SWOT BIZNESPLAN EMERYTURA W NORWEGII NAJBOGATSI SKANDYNAWOWIE KONSOLIDACJA — KONSOLIDERING SEPARACJA|SEPARASJON — ROZWÓD|SKILSMISSE ASTRAZANECA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ AIRHELP POLISA NA ŻYCIE — LIVSFORSIKRING KRYPOTOWALUTY MATERIAŁY BUDOWLANE NBIM - NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT EKOLOGIA SKANDYNAWIA ENERGIA ELEKTRYCZNA OFFSHORE INSURTECH HISZPANIA INFLACJA W NORWEGII DORADZTWO UBZPIECZENIOWE KRÓLESTWO DANII KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII FIRMA W NORWEGII WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KOMUNIKACJA I MARKETING NBBL EIENDOMSVERDI EIENDOM NORGE URZĄD NADZORU FINANSOWEGO — FINANSTILSYNET LOCALMARKET.no NORSK KUNDEBAROMETER ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM START-UP LISTA FORBESA PORADY PRAWNE W NORWEGII RYBACTWO I AKWAKULTURA ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO) DIAGNOZA ENERGETYCZNA NIERUCHOMOŚCI — ENERGIVURDERING MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE PAXLOVID - NORWEGIA KREDYT MIESZKANIOWY - NORWEGIA KREDYT KONSUMENCKI - FORBRUKSLÅN OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W NORWEGII BADANIE RYNKU W NORWEGII BEZPŁATNA POMOC PRAWNA — „FRI RETTSHJELP” SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W NORWEGII GJELDSREGISTERET — REJESTR DŁUGÓW W NORWEGII CROWDFUNDING W NORWEGII CHATGPT SZTUCZNA INTELIGENCJA AI WORK-LIFE BALANCE OPEC ROPA I GAZ ZŁOTE WIZY MOOC LINKEDIN NORWEGIAN DREAM STOWARZYSZENIE — FORENING NORWESKI URZĄD PODATKOWY-SKATTEETATEN SZWAJCARIA PRAWO I PODATKI ULGA PODATKOWA FINANS NORGE E-MOBILNOŚĆ PROJEKT—K TRUST CLUB RENOWACJA ENERGETYCZNA CYBERBEZPIECZEŃSTWO OSZCZĘDNOŚCI BSU KORONA NORWESKA—NOK UMOWA W NORWEGII SAMOCHÓD W NORWEGII MIGRACJA ADWOKAT BARD GOOGLE OBSŁUGA PRAWNA FIRM BADANIE NAUKOWE HORIZON 2020 AWOKAT ELISABETH JENSEN PRAWO SPADKOWE I MAJĄTKOWE ROPA BRENT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII CLUB TRUST WYNAJEM SAMOCHODU AGENT NIERUCHOMOŚCI — EIENDOMSMEGLER, KORNELIA KRYNICKA ENOVA HYWIND TAMPEN WYBORY SAMORZĄDOWE W NORWEGII 2023 PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA PROSJEKT-K SZWECJA OBOS JON FOSSE FOTOWOLTAIKA W NORWEGII KREDYT HIPOTECZNY W HISZPANII NUPI VOLKSWAGEN KREDYT UBEZPIECZENIE BANK DNB FORSIKRING AFTENPOSTEN DORADCA FINANSOWY POŚREDNIK KREDYTOWY KREDYT KONSUMENCKI NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII UBEZPIECZENIA NORWEGIA STOREBRAND SPAREBANK1 GJENSIDIGE BIZNES W NORWEGII ENERGIA AGENT UBEZPIECZENIOWY OFERTY DORADCA UBEZPIECZENIOWY KARTA KREDYTOWA DRAMMEN DORADZTWO PRAWNE USŁUGI PRAWNE KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TAVEX KRÓL NORWEGII, HARALD V KREDYT HIPOTECZNY W PORTUGALII KUPNO NIERUCHOMOŚCI ZA GRANICĄ KUPNO NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W PORTUGALII ANDERS BREIVIK PODATEK U ŹRÓDŁA – KILDESKATT OLE ANDREAS HALVORSEN VIKING GLOBAL INVESTORS RACHUNKOWOŚĆ W NORWEGII PŁATNOŚCI CYFROWE KREDYT SAMOCHODOWY STAVANGER AFTENBLADET BERGENS TIDENDE BRISTOW NORWAY NOVO NORDISK DANSKE BANK WEGOVY OZEMPIC BRANŻA BUDOWLANA BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING NORWESKA KONFEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW – NHO KINO W NORWEGII PODATEK WYJAZDOWY -„EXIT SKATT” ALIEXPRESS VOLVO HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS FORBES STREFA SCHENGEN

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in The Office of Business Enterprises in The Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2024 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem