Rynek pracy w Norwegii | Jaka jest tu płaca minimalna | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Oferty dla firm
Wróć

Rynek pracy w Norwegii | Tu płaca minimalna dotyczy dziewięciu branż

Rynek pracy w Norwegii | Tu płaca minimalna dotyczy dziewięciu branż | localmarket.no PRACA W SKANDYNAWII
(Foto: Courtesy of Eva Sleire/Equinor)

Od 1 lipca 2021 wszystkie osoby pracujące w Królestwie Norwegii w sektorach regulowanych przez układy zbiorowe Fagforeningen, Fagforbundet og Hovedorganisasjoner, obowiązują nowe stawki. Oto one:

Chociaż w Norwegii nie ma wymogu ogólnej płacy minimalnej podobnie jak w sąsiedniej Danii, Szwecji i Finlandii, to tu w 9 branżach została ona wprowadzona przez układy zbiorowe. Tak więc uzgodnione poziomy wynagrodzeń różnią się w zależności od sektora, wieku wykształcenia i zawodu. Ich celem jest zapewnienie sprawiedliwych zarobków swoim pracownikom i utrzymanie wysokiego standardu życia.

W Norwegii jest prawie 90 takich porozumień, obejmujących ponad 1,3 mln pracowników. A rząd nie ma nic do powiedzenia. Cztery największe organizacje zawodowe po stronie pracowników to: Landsorganisasjonen Norge (LO), Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS), Akademikerne, UNIO i po stronie pracodawcow NHO, Virke, Samfo, Spekter i KS.

Ten bardzo znany Nordycki Model oparty na kompromisie zapewnia harmonię i stabilność gospodarki od czasu II wojny światowej, ale umożliwia też skuteczne dostosowywanie się do kryzysów poprzez szybką renegocjację warunków pracy. Dzięki temu wszyscy w Skandynawii mają równie wysokie płace, a kraje konkurencyjną gospodarkę. Zakwestionowanie tego systemu rokowań zbiorowych nie byłoby ani bardziej, ani mniej podważaniem tożsamości nordyckiej. Zarówno w Norwegii jak innych krajach nordyckich związki zawodowe i organizacje pracodawców od dawna współpracują ze sobą w celu zmiany i poprawy warunków pracy pracowników i przedsiębiorstw. Oczywiście jest jeszcze wiele do zrobienia, ale model się sprawdza.

Czytaj także: KORONAWIRUS | W CAŁEJ SKANDYNAWII REKORDOWE BEZROBOCIE I POJAWIAJĄCE SIĘ OBAWY EKONOMICZNO—SPOŁECZNE


W przeciwieństwie do innych państw europejskich w krajach skandynawskich interwencja państwa poprzez ustawodawstwo jest bardzo ograniczona. Zawsze i przede wszystkim  to związki zawodowe i pracodawcy rozstrzygają spory w drodze rokowań zbiorowych. Jeśli chodzi o lokalny rynek pracy, to związki zawodowe i pracodawcy sami zawierają układy zbiorowe w ważnych kwestiach, takich jak wynagrodzenia, czas pracy i inne postanowienia.

Należy również podkreślić, że ten model rynku pracy jest głęboko zintegrowany z innymi elementami społecznymi. W ten sposób system ochrony socjalnej i jego dobro, to dwa fundamenty lokalnego społeczeństwa, są ściśle związane z modelem relacji między partnerami społecznymi.

Od 1 lipca 2021 zapanowały nowe ustawowe warunki płacy i pracy w dziewięciu branżach.

1. Firmy Sprzątające

Minimum 196,04 koron na godzinę. Poniżej 18 roku życia: 146,27 koron

Dodatek za pracę między godziną 21.00 a 06.00: + 27 koron za godzinę.

2. Firmy Budowlane

Pracownicy wykwalifikowani: Minimum 220 koron na godzinę. Pracownicy niewykwalifikowani bez doświadczenia w branży: 198,30 koron.

Pracownicy niewykwalifikowani z przynajmniej jednym rokiem doświadczenia w branży: 206,50 koron. Poniżej 18 roku życia: 132,90 koron.

3. Zawody Elektryczne

Pracownicy wykwalifikowani wykonujący prace specjalistyczne: Minimum 225,15. Inni: 196,47 koron.

Dodatek za pracę dwuzmianową: + 38,28 koron za godzinę. Trójzmianową: + 61,47 koron.

4. Przemysł Rybny

Pracownik wykwalifikowany: Minimum 205,55 koron na godzinę. Pracownik na produkcji: 193,55 koron.

Poniżej 18 roku życia: Minimum 164,44 koron na godzinę. Ponad 17 rok życia, pracujący 12 tygodni w zakładzie: to samo wynagrodzenie co osoby ponad 18 rok życia.


Czytaj także: MILIARDERZY "FORBESA"| NAJBOGATSI SKANDYNAWOWIE


Młodzież szkolna ma mieć podtrzymany staż płac z jednego roku do drugiego. Wypracowany staż płatniczy dotyczy również po osiągnięciu wieku 18 lat.

Dodatek za pracę na dwie zmiany: Minimum 41,11 koron do każdej godziny. Praca na trzy zmiany: + 51,39 koron.

5. Transport Towarów

Minimum 185,50 koron na godzinę.

6. Gospodarka Rolna i Ogrodnictwo

Pomoc w zbiorach plonów i wakacyjna poniżej 18 roku życia: Minimum 109,40 koron na godzinę. Ponad 18 rok życia i zatrudniony do 12 tygodni: 129,40 koron. Ponad 18 rok życia i zatrudniony między 12 a 24 tygodniem: 134,90 koron. Ponad 18 rok życia i zatrudniony ponad 24 tygodnie: 149,30 koron.

Osoby zatrudnione na stałe bez kwalifikacji: Minimum 149,30 koron na godzinę. Poniżej 18 lat: 118,90 koron. Do stażu płac zalicza się praktyki lub wykształcenie związane z ogrodnictwem, sadami i rolnictwem lub to, co ma znaczenie dla stanowiska.

Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych: Minimum 13 koron na godzinę.

Dodatek dla hodowców zwierząt domowych i osoby na zastępstwie na stały turnus w soboty, niedziele, Boże Narodzenie i Noc Sylwestrową, ruchome dni świąteczne oraz 1 i 17 maja: 5 procent na godzinę.

Osoby na praktyce: Minimum 104,51 koron na godzinę.

Zwrot na przykład kosztów podróży, utrzymania i noclegu nie jest uznawany za część wynagrodzenia.

7. Gastronomia i Hotelarstwo

16 lat: Minimum 114,08 koron na godzinę. 17 lat: 123,58 koron. 18 lat: 137,84 koron.

Płaca początkowa ponad 20 rok życia lub po czterech miesiącach praktyki ponad 18 rok życia: Minimum 175,47 koron na godzinę.

Potrącenia w wynagrodzeniu z powodu zamieszkiwania przy zakładzie, za pojedynczy pokój: 582,16 koron miesięcznie. Podwójny pokój: 378,64 koron miesięcznie.

8. Przemysł Stoczniowy

Pracownicy wykwalifikowani: Minimum 189,39 koron na godzinę. Specjaliści: 180,87 koron. Pracownicy pomocniczy: 172,44 koron.

Dodatek dla pracowników wykwalifikowanych z noclegiem: Minimum 37,88 koron na godzinę. Specjaliści: 36,17 koron. Pracownicy pomocniczy: 34,39 koron.

Dodatek za drugą zmianę przy pracy dwuzmianowej (36,5 godzin tygodniowo): Minimum 20,10 koron na godzinę. Po godzinie 14.00 w soboty i dni przed dniami świątecznymi: 42,96 koron. Od godziny 14.00 w wieczory Wigilijne, Sylwestrowe, Wielkanocne i Zielone Świątki: 61,58 koron. Po godzinie 24.00: 30,84 korony.

Dodatek za drugą zmianę przy pracy trójzmianowej (35,5 godzin tygodniowo): Minimum 20,72 korony na godzinę. Trzecia zmiana: 32,57 koron. Po godzinie 14.00 w soboty i dni przed dniami świątecznymi: 44,20 koron. Od godziny 14.00 w wieczory Wigilijne, Sylwestrowe, Wielkanocne i Zielone Świątki: 63,32 korony


Czytaj także: BIZNES W NORWEGII PO COVID-19 | NIEZBĘDNA SOLIDARNOŚĆ PRZEDSIĘBIORCÓW


Dodatek za drugą zmianę w kontynuacyjnym systemie trójzmianowym (33,6 godzin tygodniowo): Minimum 21,96 koron na godzinę. Trzecia zmiana: 32,57 koron. Po godzinie 14.00 w soboty i dni przed dniami świątecznymi: 46,67 koron. Od godziny 14.00 w wieczory Wigilijne, Sylwestrowe, Wielkanocne i Zielone Świątki: 66,91 korony

Dodatek za nadgodziny: Minimum 94,70 koron na godzinę. Nadgodziny między godziną 21.00 a godziną 06.00 w niedziele i dni świąteczne: 189,39 koron

9. Transport Osobowy

Minimum 174,12 koron na godzinę.

Czas pracy

Oprócz tego, osoby pracujące przy budowach statków i przemyśle stoczniowym obowiązują osobne przepisy o czasie pracy. Nie powinno to być dłużej niż 37,5 godzin tygodniowo. Przy pracy na zmiany jest to średnio 36,5 godzin tygodniowo w systemie dwuzmianowym, 35,5 godzin w systemie trójzmianowym i 33,6 godzin na zmianach kontynuacyjnych.

Podróż, wyżywienie i nocleg

Jeżeli zostałeś wysłany w delegację z pracy z noclegiem przy budowie statków i przemyśle stoczniowym, to pracodawca jest zobowiązany ponieść koszty podróży w Norwegii, koszty wyżywienia i noclegu. To samo dotyczy wszystkich podróży poza domem z noclegiem w dziale elektrycznym, na budowach i w zakładach sprzątających.

Odzież i obuwie

Osoby pracujące w przemyśle budowy statków i stoczniowym, w firmach sprzątających i na placach budowy mają również prawo do otrzymania ubrania roboczego i obuwia dopasowanego do rodzaju pracy, miejsca pracy i pory roku.

Jaka jest średnia pensja w Norwegii?

Według Centralnego Urzędu Statystycznego (SSB) średnie miesięczne wynagrodzenie w pełnym wymiarze godzin w Norwegii wynosi 48 750 NOK brutto. Mężczyźni zarabiają średnio nieco więcej niż kobiety - 51 630 NOK koron dla mężczyzn wobec 45 190 NOK koron dla kobiet.

Transparentność na pierwszym miejscu

Norwegowie kultywują tradycję przejrzystości, nawet jeśli chodzi o płacenie: podatki, zarobki i długi każdego obywatela są rejestrowane i dostępne online dla każdego. Jeśli jednak zdecydujesz się szpiegować swojego sąsiada, wiedz, że zostanie on poinformowany, że zapoznałeś się z jego profilem.

Czy średnia pensja w Norwegii pozwala na dobry standard życia?

Jeśli przeciętna pensja w Norwegii wystarczy, by spełnić nasze marzenie, przed wyciągnięciem pochopnych wniosków trzeba sprowadzić wysokość podatków i kosztów utrzymania. Ponieważ ceny za (mieszkanie, żywność, ubezpieczenie, transport itp.) są znacznie wyższe niż w innych krajach europejskich.

Norwegia jest znana jako jeden z najdroższych krajów na świecie, a ceny mają tendencję do wzrostu, co pokazuje ewolucja norweskiego wskaźnika cen konsumpcyjnych Consumer Price Index.

Unia Europejska podnosi cła na chińskie pojazdy elektryczne, Pekin grozi odwetem
Komisja Europejska ogłosiła w środę, że podatki tymczasowo wzrosną z 10% do co najmniej 27%, co jest podwyżką uzasadnioną faktem, że producenci zainstalowani w Chinach
Giełda Papierów Wartościowych w Oslo: Jakiego brokera wybrać na start?
Jeżeli cena pobierana przez pośredników stanowi kryterium wyboru dla początkujących inwestorów, to nie powinno być jedynym.Należąca do paneuropejskiej grupy EURONEXT —
Wybory Europejskie 2024: Rejestracja w serwisie e-Wybory dla Polaków mieszkających w Królestwie Norwegii
Dziesiąte wybory przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego odbędą się we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w dniach 6–9 czerwca 2024 r. Wydział
Kredyt na nieruchomość w Norwegii: w oczekiwaniu na obniżkę stóp procentowych
Banki w Norwegii stopniowo, nieco chętniej zaczynają udzielać kredytów hipotecznych, ale stopy procentowe pozostają wysokie, a ich poziom nie kompensuje nawet minimalnego
Poprzedni artykuł Następny artykuł
Reklama Cigna Global — Międzynarodowe Indywidualne Ubezpieczenie Zdrowotne

Tagi

ODSZKODOWANIE PRZEWOŹNIK BILETY LOTNICZE FLYHJELP REKOMPENSATA PODRÓŻ SAMOLOT KREDYT ONLINE POŻYCZKA UBEZPIECZENIE W NORWEGII ASVAR-OC — DELKASKO — KASKO NORWEGIA PODATEK SAMOCHÓD OPŁATA KARA REFINANSOWANIE — REFINANSIERING POMOC PRAWNA ZEZNANIE PODATKOWE — SKATTEMELDING KREDYT HIPOTECZNY-BOLIGLÅN TECHNOLOGIE FINTECH WYNAJEM MIESZKANIA ŚWIAT ZŁOTO DANE OSOBOWE (GDPR) OSLO BØRS FINANSE OSOBISTE IKEA ROZRYWKA NAUKA TRENDY RYZYKO PRACA W NORWEGII SPRAWY URZĘDOWE NEO—BANK POLISA UBEZPIECZENIOWA-LIVSFORSIKRING PRACA W SKANDYNAWII ŚWIATOWE FORUM EKONOMICZNE PORTUGALIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DAGPENGER - PERMITTERING NORGES BANK COVID-19-(SARS-CoV-2) ANALIZA MAKROEKONOMICZNA POŻYCZKA POMOSTOWA — MELLOMFINANSIERING MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY (IMF) REJESTR DŁUGÓW — GJELDSREGISTERET UBEZPIECZENIE FIRMY — BEDRIFTSFORSIKRING UBEZPIECZENIE SAMOCHODU — BILFORSIKRING KREDYT GOTÓWKOWY — FORBRUKSLÅN KONTO — TANIE PRZELEWY SYSTEM WSPARCIA — KOMPENSASJONSORDNING KREDYT BUDOWLANY TESLA Inc. FIRMOWY PLAN EMERYTALNY — OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) BITCOIN SCANDINAVIAN AIRLINES SAS SECOND HAND GOSPODARSTWO DOMOWE — HUSSTAND OFERTY PRACY SWOT BIZNESPLAN EMERYTURA W NORWEGII NAJBOGATSI SKANDYNAWOWIE KONSOLIDACJA — KONSOLIDERING SEPARACJA|SEPARASJON — ROZWÓD|SKILSMISSE ASTRAZANECA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ AIRHELP POLISA NA ŻYCIE — LIVSFORSIKRING KRYPOTOWALUTY MATERIAŁY BUDOWLANE NBIM — NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT EKOLOGIA SKANDYNAWIA ENERGIA ELEKTRYCZNA OFFSHORE INSURTECH HISZPANIA INFLACJA W NORWEGII DORADZTWO UBZPIECZENIOWE KRÓLESTWO DANII KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII FIRMA W NORWEGII WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KOMUNIKACJA I MARKETING NBBL EIENDOMSVERDI EIENDOM NORGE FINANSTILSYNET — NORWESKI URZĄD NADZORU FINANSOWEGO LOCALMARKET.no NORSK KUNDEBAROMETER ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM START—UP LISTA FORBESA PORADY PRAWNE W NORWEGII RYBACTWO I AKWAKULTURA ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO) DIAGNOZA ENERGETYCZNA NIERUCHOMOŚCI — ENERGIVURDERING MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE PAXLOVID — NORWEGIA KREDYT MIESZKANIOWY — NORWEGIA KREDYT KONSUMENCKI — FORBRUKSLÅN OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W NORWEGII BADANIE RYNKU W NORWEGII BEZPŁATNA POMOC PRAWNA — „FRI RETTSHJELP” SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W NORWEGII GJELDSREGISTERET — REJESTR DŁUGÓW W NORWEGII CROWDFUNDING W NORWEGII CHATGPT SZTUCZNA INTELIGENCJA AI WORK-LIFE BALANCE OPEC ROPA I GAZ ZŁOTE WIZY MOOC LINKEDIN NORWEGIAN DREAM STOWARZYSZENIE — FORENING NORWESKI URZĄD PODATKOWY-SKATTEETATEN SZWAJCARIA PRAWO I PODATKI ULGA PODATKOWA FINANS NORGE E-MOBILNOŚĆ PROJEKT—K TRUST CLUB — NORWEGIA RENOWACJA ENERGETYCZNA CYBERBEZPIECZEŃSTWO OSZCZĘDNOŚCI BSU KORONA NORWESKA—NOK UMOWA W NORWEGII SAMOCHÓD W NORWEGII MIGRACJA ADWOKAT BARD GOOGLE OBSŁUGA PRAWNA FIRM BADANIE NAUKOWE HORIZON 2020 AWOKAT ELISABETH JENSEN PRAWO SPADKOWE I MAJĄTKOWE ROPA BRENT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII CLUB TRUST WYNAJEM SAMOCHODU AGENT NIERUCHOMOŚCI — EIENDOMSMEGLER, KORNELIA KRYNICKA ENOVA HYWIND TAMPEN WYBORY SAMORZĄDOWE W NORWEGII 2023 PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA PROSJEKT—K SZWECJA OBOS JON FOSSE FOTOWOLTAIKA W NORWEGII KREDYT HIPOTECZNY W HISZPANII NUPI VOLKSWAGEN KREDYT UBEZPIECZENIE BANK DNB FORSIKRING AFTENPOSTEN DORADCA FINANSOWY POŚREDNIK KREDYTOWY KREDYT KONSUMENCKI NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII UBEZPIECZENIA NORWEGIA STOREBRAND SPAREBANK1 GJENSIDIGE BIZNES W NORWEGII ENERGIA AGENT UBEZPIECZENIOWY OFERTY DORADCA UBEZPIECZENIOWY KARTA KREDYTOWA DRAMMEN DORADZTWO PRAWNE USŁUGI PRAWNE KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TAVEX KRÓL NORWEGII, HARALD V KREDYT HIPOTECZNY W PORTUGALII KUPNO NIERUCHOMOŚCI ZA GRANICĄ KUPNO NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W PORTUGALII ANDERS BREIVIK PODATEK U ŹRÓDŁA – KILDESKATT OLE ANDREAS HALVORSEN VIKING GLOBAL INVESTORS RACHUNKOWOŚĆ W NORWEGII PŁATNOŚCI CYFROWE KREDYT SAMOCHODOWY STAVANGER AFTENBLADET BERGENS TIDENDE BRISTOW NORWAY NOVO NORDISK DANSKE BANK WEGOVY OZEMPIC BRANŻA BUDOWLANA BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING NORWESKA KONFEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW – NHO KINO W NORWEGII PODATEK WYJAZDOWY — „EXIT SKATT” ALIEXPRESS VOLVO HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS FORBES STREFA SCHENGEN EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC) NIERUCHOMOŚCI W SZWAJCARII DANIA BØRSEN — GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ŁOSOŚ NORWESKI NORGES SJØMATRÅD NATURVERNFORBUNDET VETERINÆRINSTITUTTET MATTILSYNET ORGAN DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY WYBORY EUROPEJSKIE 2024 OSLO BØRS – GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EURONEXT eTORO SJØLYST INVESTORS MICROSOFT SAXOBANK STARJK

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in The Office of Business Enterprises in The Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2024 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem