OTP czyli II Filar Emerytalny w Norwegii | Kary pieniężne dla pracodawców za jego brak | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Oferty dla firm
Wróć

Emerytura Uzupełniająca w Norwegii | Nowe przepisy i kary pieniężne dla pracodawców za brak Pracowniczego Planu Emerytalnego — OTP|ITP

Emerytura w Norwegii | Kary pieniężne dla dla pracodawców za brak II filaru — OTP|ITP | localmarket.no EMERYTURA W NORWEGII
(Foto: iStock.com)

Od 1 lipca 2021 r. brak przestrzegania obowiązku posiadania Pracowniczego Programu Emerytalnego — OTP|ITP dla swoich pracowników, może kosztować firmę karę pieniężną w wysokości 250 NOK dziennie za pracownika. Nowe przepisy mają wzmocnić nadzór nad II obowiązkowym filarem emerytalnym w sektorze prywatnym i tym samym zapewnić bardziej poprawne oszczędności dla pracowników, a także oszczędności dla biznesu i branży funduszy emerytalnych.

Prawnie Obowiązkowa Emerytura Uzupełniająca OTP


W wyniku nowelizacji ustawy o obowiązkowych emeryturach pracowniczych (ustawa OTP), z dniem 1 lipca Administracja Podatkowa — Skatteetaten przejęła nadzór od Komisji Nadzoru Finansowego — Finanstilsynet nad obowiązkiem pracodawców w zakresie ustanowienia schematu uzupełniających planów emerytalnych OTP. Od tego czasu organ nabył też prawo, by wydawać nakazy i przymusowe kary pieniężne.

Przeczytaj także: EMERYTURA W NORWEGII: WSZYSTKO, CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O NOWYM „INDYWIDUALNYM KONCIE EMERYTALNYM — EGEN PENSJONSKONTO”

Zgodnie z rozporządzeniem od teraz administracja podatkowa może zdecydować o objęciu przedsiębiorstwa Ustawą o Obowiązkowych Emeryturach Pracowniczych (OTP), a także nakazać pracodawcy utworzenie Programu Emerytalnego (ITP) dla jego pracowników, jeśli ten jeszcze nie dopełnił tego obowiązku.

Przepisy dotyczące kar pieniężnych

Przepisy wskazują, że za brak Pracowniczego Programu Emerytalnego (ITP) zgodnie z prawem, firma otrzyma karę grzywny w wysokości 250 NOK dziennie na pracownika. Jeżeli braki nie zostaną uzupełnione w terminie określonym w nakazie, kara pieniężna będzie naliczana od dnia wskazanego w orzeczeniu o nałożeniu kary, aż do czasu udokumentowania załatwienia sprawy.

Pracodawcy w sektorze prywatnym w Królestwie Norwegii, mają obowiązek odprowadzania składek za swoich prawników na emeryturę podstawową do ogólnego systemu ubezpieczeń społecznych — Folketrygden ze składek Arbeidsgiveravgift oraz dodatkowo na II filar emerytury uzupełniającej ITP do wybranego przez siebie funduszu emerytalnego.

Przeczytaj także: FIRMA W NORWEGII | CO TO JEST OBOWIĄZKOWA EMERYTURA PRACOWNICZA (OTP)?

„Jeżeli przedsiębiorstwo nie utworzyło programu emerytalnego, pracownicy mają prawo do składek opłacanych przez przedsiębiorstwo od momentu, w którym plan emerytalny powinien zostać utworzony, czyli z datą wsteczną. Brak odkładanych funduszy jest sprawą prawa cywilnego i dlatego to w interesie pracownika jest wystąpienie przeciwko pracodawcy”, pisze Finanstilsynet w swoim oświadczeniu. Urząd podkreśla, że ważne jest też to, aby pracownicy, którzy nie zostali objęci Pracowniczym Planem Emerytalnym, ze swojego profilu informowali organ podatkowy Skatteteaten.

Możliwość sprawdzenia własnej emerytury

Od sierpnia 2021 na platformie NORSKPENSJON.no można sprawdzić, czy i z jakim towarzystwem pracodawca posiada podpisana umowę oraz jak wysokie składki są odprowadzane. Następnie pracownicy mogą skontaktować się z danym towarzystwem emerytalnym, sprawdzić, czy mają odłożone już oszczędności emerytalne i czy zostały zgłoszone prawidłowe informacje.

Od 50 000 - 88 000 pracowników bez II filaru emerytalnego

Szacunki norweskiego Centralnego Urzędu Statystycznego SSB wskazują, że 50 000 - 88 000 pracowników nie otrzymuje składek emerytalnych, do których są uprawnieni. Obliczenia pokazują wzrost oszczędności w wysokości 1 - 2 milionów NOK rocznie w wyniku lepszej jakości raportowania i większej zgodności. Organizacja Finans Norge oszacowała, że nowe rozwiązanie raportowania będzie w stanie obniżyć roczne koszty pracodawców łącznie o 720 mln NOK i roczne oszczędności dla instytucji emerytalnych w wysokości 32 mln NOK.

Emerytura podstawowa i uzupełniająca w Królestwie Norwegii

Emerytura podstawowa wypłacana przez NAV z ubezpieczenia społecznego — Folketrygden i uzupełniająca emerytura pracownicza w sektorze prywatnym — Innskudd Tjenestepensjon ITP stanowią 2 obowiązkowe filary emerytalne dla pracowników w Norwegii. Systemy te działają na zasadzie Własnego Konta Emerytalnego, co oznacza, że wypłacane emerytury są finansowane nie tylko ze składek aktywnych pracowników, ale też zysków z zebranych kapitałów Pracowniczych Planów Emerytalnych wypracowanych przez norweskie Prywatne f Fundusze Emerytalne.

Przeczytaj także: UBEZPIECZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W NORWEGII (BEDRIFTSFORSIKRING) | JAKIE POLISY FIRMA MIEĆ MUSI, A JAKIE MIEĆ POWINNA

Filar I wypłacany przez NAV z Folketrygden

Podstawowy filar emerytalny z Folketrygden zapewnia korzyści, które każdy otrzymuje bez redukcji. System zapewnia każdemu minimalny dochód emerytalny poprzez emeryturę gwarantowaną. Ponadto osoby pracujące mają zagwarantowaną emeryturę proporcjonalną do dochodu osoby pracującej w ramach standardowego ubezpieczenia. Obejmuje ona wszystkich, którzy mieszkają i pracują w Norwegii.

Filar II wypłacany z Pracowniczego Planu Emerytalnego ITP/OTP

Pracownicze Plany Emerytalne to programy, które zostały stworzone dla osób, które uczestniczą w życiu zawodowym w sektorze prywatnym.
Pracowników sektora prywatnego reguluje Ustawa o Obowiązkowych Emeryturach Pracowniczych (OTP). Prawo to wymaga, aby wszyscy pracodawcy ustanowili pracowniczy program emerytalny dla swoich pracowników i określa pewne wymagania dotyczące sposobu, w jaki program powinien być zaprojektowany. Sam program musi być ustanowiony, jako podstawowy program emerytalny, albo ten o zdefiniowanej składce, czy opcja hybrydowa. Główne rodzaje profili dla pracowników w sektorze prywatnym to:

1.Emerytura ze zdefiniowanym świadczeniem —(Ytelsespensjon)
2.Emerytura ze zdefiniowaną składką — (Innskuddspensjon)
3.Emerytura hybrydowa opcja 1+2 — (Hybridpensjon)


Emerytura w sektorze publicznym: jakie są różnice?

Emerytury pracownicze dla pracowników sektora publicznego (Offentlig Sektor), są regulowane przez prawo (państwo) lub układy zbiorowe (sektor komunalny). Nowe przepisy oznaczają, że emerytury pracownicze w sektorze publicznym i AFP dla pracowników sektora publicznego zostały zastąpione systemami uzupełniającymi przez całe życie, będącymi uzupełnieniem systemu ubezpieczeń społecznych. Więcej informacji na temat pracowniczych programów emerytalnych dla pracowników publicznych można znaleźć na stronie www.norskpensjon.no

Przeczytaj także: RYNEK PRACY W NORWEGII | TU PŁACA MINIMALNA DOTYCZY DZIEWIĘCIU BRANŻ

Jeśli spędziłeś całą swoją karierę jako pracownik w sektorze prywatnym, otrzymasz:
*Emeryturę podstawową wypłacaną z ubezpieczenia emerytalnego powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych — Folketrygden,
oraz
*Emeryturę uzupełniającą ze zgromadzonych środków wypłacaną przez wybrany prywatny Fundusz Emerytalny.

Jeżeli pracowałeś w zawodach objętych kilkoma różnymi systemami emerytalnymi (rolnictwo, rzemiosło, handel, wolny zawód, pracownik sektora prywatnego, pracownik sektora publicznego itp.), otrzymasz jedną emeryturę podstawową i jedną uzupełniająca.

Ustawa o Obowiązkowej Uzupełniającej Emeryturze Pracowniczej — OTP

Ustawa o Obowiązkowych Emeryturach Pracowniczych — Lov om Obligatorisk Tjenestepensjon — OTP została uchwalona w 2005 r. i weszła w życie 1 stycznia 2006 r., zobowiązując wszystkich pracodawców do ustanowienia pracowniczego programu emerytalnego dla swoich pracowników. Obowiązkowa emerytura pracownicza dotyczy wszystkich, którzy ukończyli 20 lat i zajmują stanowisko powyżej 20 procent. Firma jest zobowiązana do wpłacania składki w wysokości co najmniej 2 procent od sumy brutto wynagrodzenia między 1 G a 12 G. G oznacza podstawową kwotę ubezpieczenia społecznego. Kwota podstawowa (G) od 1-go maja 2021 r. wynosi 106 399.NOK. Oznacza to, że wpłacane są tylko składki rocznego wynagrodzenia w przedziale od 106 399 NOK do 1 276 788 NOK.

Kredyt na nieruchomość w Norwegii: w oczekiwaniu na obniżkę stóp procentowych
Banki w Norwegii stopniowo, nieco chętniej zaczynają udzielać kredytów hipotecznych, ale stopy procentowe pozostają wysokie, a ich poziom nie kompensuje nawet minimalnego
Ubezpieczenie domu w Norwegii | Jak prawidłowo wycenić swój kapitał ruchomy?
Wykupując ubezpieczenie domu i mienia, nie lekceważ oszacowania wartości swojej nieruchomości i nie zapominaj o regularnym powtarzaniu obliczeń – radzi Karolina
Nieruchomości w Norwegii: Jak sprzedać dom za odpowiednią cenę i we właściwym czasie
Ustalenie właściwej ceny, cierpliwość, znalezienie odpowiedniego nabywcy i gotowość do ustępstw to zasady, którymi warto się kierować w nowym kontekście rynku
Spadek wartości korony zniechęca Polaków do pracy w Norwegii
Norwegia od dawna przyciągała pracowników z zagranicy obietnicą wysokich zarobków i stabilnego zatrudnienia. Ale obecny spadek wartości korony norweskiej znacznie zmienił
Poprzedni artykuł Następny artykuł
Reklama null

Tagi

ODSZKODOWANIE PRZEWOŹNIK BILETY LOTNICZE FLYHJELP REKOMPENSATA PODRÓŻ SAMOLOT KREDYT ONLINE POŻYCZKA UBEZPIECZENIE W NORWEGII ASVAR-OC | DELKASKO | KASKO NORWEGIA PODATEK SAMOCHÓD OPŁATA KARA REFINANSOWANIE-REFINANSIERING POMOC PRAWNA ZEZNANIE PODATKOWE-SKATTEMELDING KREDYT HIPOTECZNY-BOLIGLÅN TECHNOLOGIE FINTECH WYNAJEM MIESZKANIA ŚWIAT ZŁOTO DANE OSOBOWE (GDPR) OSLO BØRS FINANSE OSOBISTE IKEA ROZRYWKA NAUKA TRENDY RYZYKO PRACA W NORWEGII SPRAWY URZĘDOWE NEO-BANK POLISA UBEZPIECZENIOWA-LIVSFORSIKRING PRACA W SKANDYNAWII ŚWIATOWE FORUM EKONOMICZNE PORTUGALIA ZARZĄDZANIE RYZYKIEM DAGPENGER - PERMITTERING NORGES BANK COVID-19-(SARS-CoV-2) ANALIZA MAKROEKONOMICZNA POŻYCZKA POMOSTOWA - MELLOMFINANSIERING MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WALUTOWY (IMF) REJESTR DŁUGÓW - GJELDSREGISTERET UBEZPIECZENIE FIRMY - BEDRIFTSFORSIKRING UBEZPIECZENIE SAMOCHODU - BILFORSIKRING KREDYT GOTÓWKOWY - FORBRUKSLÅN KONTO - TANIE PRZELEWY SYSTEM WSPARCIA - KOMPENSASJONSORDNING KREDYT BUDOWLANY TESLA Inc. FIRMOWY PLAN EMERYTALNY - OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON (OTP) BITCOIN SCANDINAVIAN AIRLINES SAS SECOND HAND GOSPODARSTWO DOMOWE - HUSSTAND OFERTY PRACY SWOT BIZNESPLAN EMERYTURA W NORWEGII NAJBOGATSI SKANDYNAWOWIE KONSOLIDACJA — KONSOLIDERING SEPARACJA|SEPARASJON — ROZWÓD|SKILSMISSE ASTRAZANECA NIERUCHOMOŚCI NA SPRZEDAŻ AIRHELP POLISA NA ŻYCIE — LIVSFORSIKRING KRYPOTOWALUTY MATERIAŁY BUDOWLANE NBIM - NORGES BANK INVESTMENT MANAGEMENT EKOLOGIA SKANDYNAWIA ENERGIA ELEKTRYCZNA OFFSHORE INSURTECH HISZPANIA INFLACJA W NORWEGII DORADZTWO UBZPIECZENIOWE KRÓLESTWO DANII KSIĘGOWOŚĆ W NORWEGII FIRMA W NORWEGII WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KOMUNIKACJA I MARKETING NBBL EIENDOMSVERDI EIENDOM NORGE URZĄD NADZORU FINANSOWEGO — FINANSTILSYNET LOCALMARKET.no NORSK KUNDEBAROMETER ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM START-UP LISTA FORBESA PORADY PRAWNE W NORWEGII RYBACTWO I AKWAKULTURA ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO) DIAGNOZA ENERGETYCZNA NIERUCHOMOŚCI — ENERGIVURDERING MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE PAXLOVID - NORWEGIA KREDYT MIESZKANIOWY - NORWEGIA KREDYT KONSUMENCKI - FORBRUKSLÅN OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W NORWEGII BADANIE RYNKU W NORWEGII BEZPŁATNA POMOC PRAWNA — „FRI RETTSHJELP” SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY W NORWEGII GJELDSREGISTERET — REJESTR DŁUGÓW W NORWEGII CROWDFUNDING W NORWEGII CHATGPT SZTUCZNA INTELIGENCJA AI WORK-LIFE BALANCE OPEC ROPA I GAZ ZŁOTE WIZY MOOC LINKEDIN NORWEGIAN DREAM STOWARZYSZENIE — FORENING NORWESKI URZĄD PODATKOWY-SKATTEETATEN SZWAJCARIA PRAWO I PODATKI ULGA PODATKOWA FINANS NORGE E-MOBILNOŚĆ PROJEKT—K TRUST CLUB RENOWACJA ENERGETYCZNA CYBERBEZPIECZEŃSTWO OSZCZĘDNOŚCI BSU KORONA NORWESKA—NOK UMOWA W NORWEGII SAMOCHÓD W NORWEGII MIGRACJA ADWOKAT BARD GOOGLE OBSŁUGA PRAWNA FIRM BADANIE NAUKOWE HORIZON 2020 AWOKAT ELISABETH JENSEN PRAWO SPADKOWE I MAJĄTKOWE ROPA BRENT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII CLUB TRUST WYNAJEM SAMOCHODU AGENT NIERUCHOMOŚCI — EIENDOMSMEGLER, KORNELIA KRYNICKA ENOVA HYWIND TAMPEN WYBORY SAMORZĄDOWE W NORWEGII 2023 PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA PROSJEKT-K SZWECJA OBOS JON FOSSE FOTOWOLTAIKA W NORWEGII KREDYT HIPOTECZNY W HISZPANII NUPI VOLKSWAGEN KREDYT UBEZPIECZENIE BANK DNB FORSIKRING AFTENPOSTEN DORADCA FINANSOWY POŚREDNIK KREDYTOWY KREDYT KONSUMENCKI NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII UBEZPIECZENIA NORWEGIA STOREBRAND SPAREBANK1 GJENSIDIGE BIZNES W NORWEGII ENERGIA AGENT UBEZPIECZENIOWY OFERTY DORADCA UBEZPIECZENIOWY KARTA KREDYTOWA DRAMMEN DORADZTWO PRAWNE USŁUGI PRAWNE KOMPLEKSOWE DORADZTWO FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI TAVEX KRÓL NORWEGII, HARALD V KREDYT HIPOTECZNY W PORTUGALII KUPNO NIERUCHOMOŚCI ZA GRANICĄ KUPNO NIERUCHOMOŚCI W NORWEGII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII KUPNO NIERUCHOMOŚCI W PORTUGALII ANDERS BREIVIK PODATEK U ŹRÓDŁA – KILDESKATT OLE ANDREAS HALVORSEN VIKING GLOBAL INVESTORS RACHUNKOWOŚĆ W NORWEGII PŁATNOŚCI CYFROWE KREDYT SAMOCHODOWY STAVANGER AFTENBLADET BERGENS TIDENDE BRISTOW NORWAY NOVO NORDISK DANSKE BANK WEGOVY OZEMPIC BRANŻA BUDOWLANA BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING NORWESKA KONFEDERACJA PRZEDSIĘBIORCÓW – NHO KINO W NORWEGII PODATEK WYJAZDOWY -„EXIT SKATT” ALIEXPRESS VOLVO HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS FORBES STREFA SCHENGEN EUROPEJSKI BANK CENTRALNY (EBC) NIERUCHOMOŚCI W SZWAJCARII DANIA BØRSEN — GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in The Office of Business Enterprises in The Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2024 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem