Jak rząd Norwegii chce pomóc biznesom zagrożonym ekonomicznie przez COVID-19? | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Wróć

(COVID-19) w Norwegii | Przewodnik wsparcia i pomocy finansowej dla osób prowadzących działalność na własny rachunek

Jak rząd Norwegii zamierza pomóc biznesom zagrożonym ekonomicznie pandemią COVID-19? | localmarket.no FIRMA W NORWEGII
Źródło: (Foto: Brand Norway)

Rząd Norwegii (REGJERING) ogłosił „bezpośredni plan wsparcia dla przedsiębiorców”, którego celem jest złagodzenie skutków pandemii (COVID-19), podmiotów w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Podobnie jak wiele krajów na świecie, tak i Norwegia stoi w obliczu pandemii i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, który stał się wyzwaniem dla systemów zdrowia publicznego, a także dla gospodarek i społeczeństw na całym świecie.


Rząd Norwegii ustanowił nowy system wsparcia finansowego dla biznesu, co oznacza, że państwo pokryje część kosztów stałych dla przedsiębiorstw ze znacznym spadkiem obrotów w wyniku pandemii-koronawirus i związanych z nią środków kontroli zakażeń. Program ma zastosowanie za miesiące: marzec, kwiecień i maj 2020 r. Pierwsza płatność powinna zostać dokonana jak najszybciej w kwietniu i jest mierzona na podstawie danych podanych za marzec.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek poważnie dotknięte epidemią koronawirusa mogą też złożyć wniosek do NAV o zasiłek dla bezrobotnych (DAGPENGER) lub inna pomoc finansową. Aby osoby samozatrudnione, prowadzące działalność na własny rachunek kwalifikowały się do tego wsparcia, muszą przedstawić wysokość osiągniętych dochodów z ostatnich kalendarzowych 36 miesięcy. Freelancerzy i osoby prowadzące działalność na własny rachunek otrzymali też prawo do zasiłku chorobowego z systemu ubezpieczeń społecznych od czwartego dnia choroby. NAV (Arbeids-og Velferdsforvaltning) nie wymaga też zaświadczenia lekarskiego. Jedyny pracownik we własnej spółce akcyjnej AS, nie powinien wnioskować o więcej niż 80 procent redukcji swojego etatu.

Oto mały przewodnik, który ma pomóc ubiegać się o wsparcie finansowe

„Bezpośredni plan wsparcia dla przedsiębiorców”, ma pomóc pokryć część kosztów stałych dla przedsiębiorstw, które doznały znacznego spadku obrotów w ostatnim czasie. Ma im to pomóc w zachowaniu płynności finansowej podczas pandemii. Propozycja zostanie przedstawiona w STORTINGU w piątek 3 kwietnia, 2020 r, jednak główne jej treści wygłoszono na konferencji prasowej, która odbyła się 2 kwietnia. 

Pierwsza płatność powinna zostać dokonana jak najszybciej w kwietniu na podstawie danych podanych za marzec. Rekompensata będzie traktowana jako dochód podlegający opodatkowaniu w przedsiębiorstwach otrzymujących wsparcie, a portal zgłoszeniowy dla tych firm zostanie uruchomiony 17 kwietnia.


Przeczytaj także: KORONAVIRUS: RZĄD NORWEGII PRZYGOTOWAŁ "WSTĘPNY PLAN RATOWANIA GOSPODARKI" ZA 100 MLD KORON. STAWKĄ SĄ MIEJSCA PRACY


Program ma zastosowanie dla wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych w Norwegii, które doświadczają lub doświadczą spadku swoich obrotów powyżej 20 procent w marcu, 30 procent w kwietniu i maju z wyjątkami wymienionymi poniżej. Spadek obrotów wynika z samodzielnie zgłoszonych przez przedsiębiorstwa danych dotyczących obrotów w marcu 2020 r. i obrotów w marcu 2019 r. Jeśli firma nie działała jeszcze w 2019 roku, przedstawienie dochodów powinno być oparte na podstawie średnich dochodów ze stycznia i lutego 2020 r.

Program nie będzie miał zastosowania do następujących branż:

Sektor usług finansowych
Produkcja, przesył i dystrybucja energii elektrycznej i wody
Wydobycie ropy naftowej i gazu
Prywatne przedszkola
Linie lotnicze w ramach własnego systemu wsparcia
Transport oceaniczny, czyli transport towarów
Przedsiębiorstwa bez pracowników (z wyjątkiem jednoosobowych przedsiębiorstw, w których przedsiębiorstwo jest głównym źródłem dochodu posiadacza)
Przedsiębiorstwa nieposiadające obrotów
Przedsiębiorstwa, które są w trakcie postępowania upadłościowego lub złożyły wniosek o ogłoszenie upadłości

Za co można wypłacić:

Przedsiębiorstwom kompensuje się następujące nieuniknione koszty stałe:

Wynajem lokali
Światło i ogrzewanie
Remont
Woda i kanalizacja
Wynajem maszyn i urządzeń
Usługi doradcze i usługi księgowe
Ubezpieczenie firm, pojazdów i sprzętu

Jak ustalana jest rekompensata?

Rekompensata jest określana według następującego wzoru:

Rekompensata = spadek przychodów w % *(nieunikniony koszt stały podlegający odliczeniu)* współczynnik korekty.

Przedsiębiorstwa, które są zamknięte decyzja rządu, otrzymują współczynnik podstawowy równy 0,9, podczas gdy inne przedsiębiorstwa otrzymują współczynnik równy 0,8. Firmy, które nie zostały zmuszone do zamknięcia, otrzymają również odliczenie ale z wkłdem własnym (Egenadnel) w wysokości 10 000 NOK miesięcznie:

Przykładowy wzór obliczenia

Jeśli fryzjer, który musiał zamknąć salon i miał stałe koszty w wysokości 100 000 NOK miesięcznie, obliczenia będą następujące:

100-procentowy spadek obrotów * Koszty stałe o 100 000 * Współczynnik korygujący w wysokości 0,9 = 90 000 NOK w ramach rekompensaty w miesiącu.

W przypadku firmy, która nie musiała zamykać działalności, koszty stałe w wysokości 100 000 NOK i odnotowała spadek obrotów o 50 procent, będzie to wyglądać następująco:

50 procent zmniejszenia * koszty stałe w wysokości 100 000 minus koszty uzyskania przychodu w wysokości 10 000 NOK * współczynnik korygujący 0,8 = 36 000 NOK w ramach rekompensaty.

Próg wypłaty wynosi 5000 NOK, a szacunkowa kwota rekompensaty poniżej tego limitu nie zostanie wypłacona. Górny limit wynosi zaś 30 milionów na firmę miesięcznie. W przypadku jednostek biznesowych limit kwot może być wyższy.

Procedura i zaświadczenie

Firmy mogą ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem ALTINN, gdzie procesy w dużej mierze są zautomatyzowane i oparte na dostępnych danych z rejestru. Pozwala to na szybkie wdrożenie systemu i jak najszybsze wypłacenie pieniędzy. Do złożenia wniosku wymagane jest oświadczenie biegłego rewidenta lub upoważnionego przez autoryzowanego księgowego. Następnie zostaną przeprowadzone kontrole zgłoszonych wniosków.

Ponieważ działania i program wprowadzenia jest natychmiastowy, istnieją ograniczone możliwości w uwzględnieniach wszystkich kwestii. W związku z tym modele, limity i sposoby kontroli w późniejszym terminie mogą ulec zmianie.

Inne wymagania

Program musi zostać zatwierdzony przez Urząd Nadzoru ESA. Ustalono, że program powinien być uzasadniony epidemią (COVID-19), jako jedynym czynnikiem uruchamiającym i, że wsparcie stanowi rekompensatę za utracone dochody. Intensywność pomocy musi również opierać się na obiektywnych kryteriach, aby program mógł zostać zatwierdzony automatycznie. Wsparcie nie będzie zatem kolidowało z programem gwarancji kredytowych dla przedsiębiorstw zaliczanych do kategorii MŚP, co oznacza, że przedsiębiorstwo może korzystać z obu programów.

Jak możemy Ci pomóc?

localmarket.no/Biznes współpracuje z wieloma autoryzowanymi ekspertami na terenie całej Norwegii. Księgowi, rewizorzy, adwokaci, konsultanci i doradcy biznesowi są gotowi zmierzyć się z rozwiązywaniem Waszych problemów. Jesteśmy dobrze przygotowani na pytania, które mogą pojawić się w Twojej firmie, zarówno w związku z kosztami, na które możesz otrzymać wsparcie finansowe, niezbędną dokumentację dotyczącą zmniejszenia obrotów, jak i wypełnienie i przesłanie formularza w ALTINN.

(SJØLYST INVESTORS/BUSINESS LINK NORWAY)

Emerytura w Norwegii | Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nowym „Indywidualnym Koncie Emerytalnym — Egen Pensjonskonto”
Od 2021 roku dla prawie 1,5 miliona osób pracujących w Norwegii zostanie przypisane „Indywidualne Konto Emerytalne”, na którym w jednym miejscu zostaną gromadzone środki
czytaj więcej
Rozwód w Norwegii | Jak podzielić wspólny majątek i nieruchomość?
Wiele osób uważa, że w przypadku rozwodu obie strony mają prawo do połowy wspólnego majątku i nieruchomości, kiedy ta zostaje wystawiona na sprzedaż. „To błędne
czytaj więcej
Poprzedni artykuł Następny artykuł

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in The Office of Business Enterprises in The Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2021 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem