Samochód w Norwegii | Nieużywany pojazd musi być ubezpieczony | localmarket.no
Oferty dla osób prywatnych
Wróć

Samochód w Norwegii | Nawet nieużywany pojazd musi być też ubezpieczony

Samochód w Norwegii | Nawet nieużywany pojazd musi być ubezpieczony | localmarket.no UBEZPIECZENIE
Źródło: (Foto: Volvo Media)

Jolanta była właścicielem norweskiego samochodu, z którego nie korzystała już od dawna, a który stał zaparkowany na jej posesji w Polsce od listopada 2018 r. Nie wiedząc o tym i bez zezwolenia, jej dorosły syn usiadł za kierownicę i pojechał w drogę z dwoma innymi pasażerami. Tracąc kontrolę nad pojazdem, uderzył w inny nadjeżdżający z przeciwka samochód, zginęły trzy osoby.

Ponieważ Jolanta nie posiadała ubezpieczenia ani od odpowiedzialności cywilnej OC - ANSVAR BILFORSIKRING ani NNW - FØRER - OG PASSASJERULYKKE, fundusz gwarancyjny norweskiego stowarzyszenia ubezpieczycieli komunikacyjnych TRAFIKKFORSIKRINGSFORENINGEN -TFF wypłacił odszkodowania dla rodzin ofiar w wysokości 432,345 NOK. Następnie w formie regresu, będzie starał się odzyskać wypłacone pieniądze od Jolanty za brak dopełnienia obowiązku przez jej osobę.

W swojej obronie Jolanta utrzymuje, że nie jest odpowiedzialna za incydent, jak rownież to, że nie miała obowiązku ubezpieczenia pojazdu, ponieważ wycofała go z ruchu. Co innego natomiast uważa fundusz i stara to uzasadnić tym, że pojazd uczestniczył w ruchu, a jego właściciel był zobowiązany, aby posiadał wymaganą przez prawo gwarancję ubezpieczeniową.


Czytaj także: OD 2018 ROKU W NORWEGII NOWĄ OPŁATĘ KOMUNIKACYJNĄ (TRAFIKKFORSIKRINGSAVGIFT) DLA PAŃSTWA ZAPŁACISZ RAZEM Z UBEZPIECZENIEM OC


Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE

Sąd pierwszej instancji w Oslo, wydał orzeczenie na korzyść funduszu, ale sąd apelacyjny uchylił swój wyrok. Fundusz odwołał się następnie do Sądu Najwyższego w Polsce, który odniósł się do wcześniejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (z siedzibą w Luksemburgu). 

Pytanie to dotyczyło wykładni dyrektywy 72/166 / EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. W sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich krajów EOG dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z ruchu pojazdów silnikowych oraz kontrolnego obowiązku zapewnienia tej odpowiedzialności.

Z artykułu 3-1 tej dyrektywy wynika, że: „każde państwo członkowskie EOG podejmuje wszelkie odpowiednie środki, z zastrzeżeniem zastosowania art. 4, w celu zapewnienia odpowiedzialności cywilnej związanej z ruchem pojazdów, których zwykłe parkowanie na jego terytorium jest też objęte ubezpieczeniem”. Głównym celem działania Wspólnoty w dziedzinie usług finansowych powinno być zatem wzmocnienie i skonsolidowanie jednolitego rynku ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych.


Czytaj także: WYSOKIE KARY ZA BRAK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC SAMOCHODU (BILFORSIKRING) PRYWATNEGO LUB FIRMOWEGO W NORWEGII


Sąd Najwyższy podkreśla zatem, że ten artykuł powinien być interpretowany w ten sposób, iż zawarcie polisy ubezpieczeniowej jest obowiązkowe, nawet w sytuacji, gdy pojazd, z wyboru właściciela, nie jest użytkowany na prywatnej posesji czy drodze publicznej w każdym kraju Wspólnoty EOG.

Podsumowując krótko, jeśli jesteś właścicielem samochodu, który nie jest wycofany z ruchu, musisz, zgodnie z prawem, posiadać obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne samochodu - BILFORSIKRING. Brak ubezpieczenia nakłada obowiązek oddania tablic rejestracyjnych pojazdu do Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych STATEN VEGVESEN, a tym samym powoduje 100 procentowy zakaz użytkowania pojazdu gdziekolwiek on się znajduje.

Oferty ubezpieczeń samochodu w Norwegii i bezpłatne porady doradców możesz otrzymać dzięki stronie internetowej localmarket.no/UBEZPIECZENIE - SAMOCHODU

(© BLN/LOCALMARKET GROUP)

Emerytura w Norwegii | Wszystko, co powinieneś wiedzieć o nowym „Indywidualnym Koncie Emerytalnym — Egen Pensjonskonto”
Od 2021 roku dla prawie 1,5 miliona osób pracujących w Norwegii zostanie przypisane „Indywidualne Konto Emerytalne”, na którym w jednym miejscu zostaną gromadzone środki
czytaj więcej
Rozwód w Norwegii | Jak podzielić wspólny majątek i nieruchomość?
Wiele osób uważa, że w przypadku rozwodu obie strony mają prawo do połowy wspólnego majątku i nieruchomości, kiedy ta zostaje wystawiona na sprzedaż. „To błędne
czytaj więcej
Poprzedni artykuł Następny artykuł

The content of this website is for information purposes only and does not constitute as advice. While we take every care to ensure the information provided is correct and up to date, please always check with your providers before committing yourselves. Some products and benefits only available from selected brokers. Our service is free to you but to operate this service we may receive a fixed fee and/or commission from the provider or broker we refer you to. Calls from consultants may be recorded or monitored for regulatory, training and quality purposes.

© LOCALMARKET.no.™ is an appointed representative of © LOCALMARKET GROUP AS (925383082) & BUSINESS LINK NORWAY (819464332) registered in The Office of Business Enterprises in The Kingdom of Norway | Brønnøysundregistrene. Financial & Insurance Services and Markets Authority, and subject to limited regulation by the Financial Conduct Authority. Head Office Adresse: Karenslyst Alle 4, 0278 Oslo – Skøyen. Post Adresse: Postboks 358, 0213 Oslo, Norway. Email Contact: post@localmarket.no. Office Contact: + 47 23 89 88 63 © Copyright 2016-2021 The LOCALMARKET GROUP ™.

Strona Local Market wykorzystuje pliki Cookies

Dowiedz się więcej

Rozumiem